Soudní překlady matričních dokumentů

Soudní překlady, úřední překlady či překlady s razítkem - to jsou všechno názvy pro typ překladu, který vyžadují matriční dokumenty, které potřebujete předložit v zahraničí, příp. u listin vydaných v zahraničí, které předkládáte českým úřadům.

Postup vyhotovení překladu a ověřování listin se liší dle toho, v jaké zemi budete listinu předkládat.

Rozlišujeme 3 možnosti, jak úřední listiny ověřit a přeložit:

1) postačí standardní soudní překlad (státy s bilaterální smlouvou);
Jedná se o tyto země: Afgánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Jemen, KLDR, Kosovo, Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie (FYROM), Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

2) soudní překlad s apostilou: listinu nejprve opatříte apostilou, poté se teprve vyhotovuje soudní překlad (smluvní státy Úmluvy o apostile);
Jedná se o tyto země: Albánie, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgie, Belize, Bělorusko, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazílie, Brunej, Bulharsko, Cookovy ostrovy, Černá Hora, Česká republika, Čína – pouze Hong Kong a Macao, Dánsko, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Estonsko, Fidži, Finsko, Francie, Grenada, Gruzie, Guatemala, Honduras, Chile, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko a další. Plný seznam států Haagské konference naleznete na stránce věnované apostile. 

3) soudní překlad se superlegalizací: listina se navíc musí nechat superlegalizovat (státy bez bilaterální smlouvy s ČR a bez Úmluvy o apostile). 

Jaké ověření potřebuji a jak jej získám?

Apostila: veřejná listina, která má být uznána ve státě, který je smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích listin, musí být opatřena tzv. apostilní doložkou. Postup je takový, že matriční doklad ověří krajský úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností a následně Ministerstvo zahraničních věcí, které listinu opatří apostilní doložkou.

Superlegalizace: veřejná listina, která má být uznána ve státě, který není smluvní stranou Úmluvy o apostile o zrušení požadavku ověřování cizích listin, musí být superlegalizována zastupitelským úřadem toho státu, ve kterém bude listina použita. Postup je takový, že matriční doklad ověří krajský úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností, následně Ministerstvo zahraničích věcí a jako poslední zastupitelský úřad cizího státu v ČR.

soudni preklad

Jaké matriční doklady lze ověřit?

V souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, lze ověřit tyto matriční doklady: rodný list, oddací list, úmrtní list, doklad o partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení ke vstupu do partnerství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize. Ověřit lze matriční doklady vystavené po 1. červenci 2001. Doporučujeme požádat na matričním úřadě o vystavení nového dokladu, určeného pro cizinu. Je nutné, aby úřední razítko a podpis matrikářky na dokladu byl aktuální.

Jakmile máte vyřízená případná ověření, můžeme začít konečně s překladem. Soudní překlady matričních dokumentů zpravidla vyhotovujeme do 3 pracovních dní, v případě potřeby po domluvě i v kratším termínu.

V rámci překladů matričních dokumentů realizujeme:

Máte dotaz? Kontaktujte nás!

  • + 420 792 33 31 06
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • pro určení ceny úředního překladu některého z matričních dokumentů využijte formuláře níže
 

Objednávka / kalkulace překladu

Jsme toho názoru, že každý text si zaslouží individuální pozornost. Rádi pro Vás  zdarma vyhotovíme nezávaznou kalkulaci na překlad právě Vašeho textu.

Získat kalkulaci zdarma