Překlady do angličtiny / překlady z angličtiny

S rozsáhlým týmem překladatelů zajišťujeme kvalitní překlady z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny. S překlady jde vždy ruku v ruce jazyková korektura. Je naší zásadou, že korekturu provádí vždy rodilí mluvčí cílového jazyka. Překlady z anglického a do anglického jazyka vyhotovujeme ve standardní (3 dny) i dřívější expresní lhůtě.

Pokud to povaha textu dovolí, při překladech z/do angličtiny využíváme softwarové nástroje (CAT nástroje), díky kterým zachováme terminologii a jednotný styl ve všech Vašich textech. Vyhotovení překladů zrychlíme a zároveň překlady zlevníme. Na opakovaná slova nabídneme 30 až 70procentní slevu.

Zjistit cenu

Využijte bezplatnou konzultaci a nechte si od nás poradit - jak překládat nejefektivněji. Stejně jako spokojení klienti níže. Využijte při překladech z/do angličtiny naše know-how, rádi Vám navrhneme to nejvhodnější řešení.

Zvládneme přeložit různé formáty. Editovatelné formáty jsou však nejlepší a nejlevnější. Sdělte nám, jak na překlad spěcháte, pošlete soubor(y). Vše v několika málo krocích vyřídíte ZDE. Zbytek nechte na nás. Spolehněte se!

Orientační ceník překladů z/do angličtiny

Služba – specifikace Cena
obecný/odborný překlad z angličtiny do češtiny od 400 Kč + DPH/NS*
obecný/odborný překlad z češtiny do angličtiny od 420 Kč + DPH/NS*
překlad mezi angličtinou cizím jazykem na vyžádání -> kalkulace
soudní překlad s ověřením z češtiny do angličtiny 550 Kč + DPH/NS*
soudní překlad s ověřením z angličtiny do češtiny 550 Kč + DPH/NS*
notářsky ověřená kopie 70 Kč + DPH/fyzická strana
expresní termín – stejný den, druhý / třetí den plus 30 až 100 %

*1 NS = normostrana = 1800 úhozů (znaků vč. mezer) cílového, tj. přeloženého, textu vč. autorské korektury. Účtuje se vždy min. 1 NS. U překladů textů ve formátu Excel a PowerPoint se 1 normostrana počítá jako 250 slov. Při překladech textů většího objemu nabízíme slevy.

Kdo se již spoléhá na naše překlady angličtiny?

preklady z do anglictiny

V rámci překladů anglického jazyka realizujeme překlady obecných textů (např. překlady osobní a obchodní korespondence, zprávy), odborných textů a soudní překlady

Soudní překlady angličtiny

Ověřené soudní překlady jsou překlady dokumentů, které vyžadují nejrůznější úřady a instituce, policie, soudy apod. V rámci soudních překladů angličtiny nejčastěji zajištujeme: 

 • překlady rodných, oddacích a úmrtních listů z/do angličtiny,
 • překlady smluv z/do angličtiny,
 • překlady dokladů o dosaženém vzdělání (překlady vysvědčení do angličtiny, překlady diplomů vč. dodatků),
 • překlady plných mocí z/do angličtiny,
 • překlady výpisů z trestního a obchodního rejstříku z/do angličtiny,
 • překlady živnostenských listů a osvědčení z/do angličtiny,
 • překlady usnesení soudů, žalob, předvolání a rozsudků z/do angličtiny,
 • a překlady dalších textů (výpisy z účtů, faktury, účetní uzávěrky atd.).

Odborné překlady angličtiny

Zajišťujeme překlady do angličtiny a překlady z angličtiny z nejrůznějších oborů a specializací:

 • marketingové překlady z/do angličtiny, překlady webů do angličtiny, překlady katalogů z/do angličtiny,
 • obchodní překlady z/do angličtiny,
 • ekonomické překlady z/do angličtiny,
 • technické a elektrotechnické překlady z/do angličtiny, překlady manuálů a návodů z/do angličtiny,
 • medicínské, lékařské a farmaceutické překlady z/do angličtiny, překlady lékařských zpráv z/do angličtiny,
 • právní překlady z/do angličtiny, překlady patentů z/do angličtiny,
 • IT překlady z/do angličtiny,
 • a překlady z mnoha dalších odvětví.

Připraveni objednat? Nebo zatím "pouze" zjistit cenu?

Každý text je do jisté míry specifický, proto věnujeme i Vašemu textu patřičnou pozornost a zdarma zhotovíme cenovou nabídku překladu na míru. Nezávaznou poptávku po překladu zadejte zde.