Soudní/úřední překlad oddacího listu

Oddací list řadíme mezi velmi často překládané matriční doklady. Oddací list vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, kde bylo manželství uzavřeno. Oddací list slouží jako důkaz řádně uzavřeného manželství u nás i v zahraničí. Z daného důvodu můžete potřebovat úřední překlad oddacího listu do českého jazyka, příp. cizího jazyka.

Stejně jako soudní překlady ostatních matričních dokumentů i soudní překlad oddacího listu standardně vyhotovíme u běžných jazyků do 3 pracovních dní, po domluvě i v kratším termínu. Celkový rozsah úředního překladu oddacího listu je obvykle 1,5 až 2 normostrany (1 800 znaků včetně mezer), jelikož např. oproti rodnému listu jsou zde informace hned o dvou osobách. Dále se také berou v úvahu např. notářské doložky či různá vyšší ověření, které jsou rovněž potřeba přeložit. 

Postup jak získat soudní/úřední překlad oddacího listu:
Soudní překlad oddacího listu bude neodlučitelně svázán s dokumentem, který nám doručíte. Je tedy nutné zvážit, zda si přejete překlad spojit s originálním dokumentem (který budete na úřadu odevzdávat), nebo s jeho ověřenou kopií (originál Vám bude ponechán). U jazyků, jako jsou např. ruština, ukrajinština, arabština či japonština, tedy jazyky užívající jinou formu zápisu než latinku, Vás poprosíme o dodání přepisu jmen na oddacím listu dle identifikačních dokumentů, např. pasů, kde jsou jména uvedena v požadované formě. Pokud by se tak jméno dle norem překladu rozcházelo s tvarem jména na osobních dokladech, může překladatel uvést správný tvar do poznámky pod čarou. Často se tak stává právě s jazyky používajícími cyrilici.

Upozorňujeme, že cizozemský sňatek (příp. narození a úmrtí) není v ČR registrováno automaticky, o zápis matriční události musí občan požádat buď přímo v ČR nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu.

Máte dotaz? Kontaktujte nás!

  • + 420 792 33 31 06
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • pro určení ceny úředního/soudního překladu oddacího listu využijte formuláře níže
 

Objednávka / kalkulace překladu

Jsme toho názoru, že každý text si zaslouží individuální pozornost. Rádi pro Vás  zdarma vyhotovíme nezávaznou kalkulaci na překlad právě Vašeho textu.

Získat kalkulaci zdarma