Soudní/úřední překlad rodného listu

Soudní/úřední překlad rodného listu standardně vyhotovujeme u běžných jazyků do 3 pracovních dnů, po domluvě případně i v kratším termínu. Pokud je dokument opatřen vyšším ověřením a apostilou, délka překladu českého rodného listu je obvykle 1,5 normostrany (bez ohledu na jazyk). Totéž platí, pokud je překlad vyhotoven z notářsky ověřené kopie a je tedy ověřen notářskou doložkou, která délku překládaného textu také prodlouží.

Před vyhotovením soudního/úředního překladu rodného listu je potřeba si zjistit, zda stát, kde budete dokument předkládat, nevyžaduje tzv. vyšší ověření a apostilu. Apostila je krátká doložka, která v podstatě potvrzuje, že dokument je pravý. V ČR jsou možné tři situace:

  • ČR má bilaterální smlouvu s některými státy o uznávání dokumentů. Potom nepotřebujete žádné ověření, ani apostilu.
  • S některými státy nemá ČR bilaterální smlouvu, ale přistoupila k Haagské úmluvě o uznávání dokumentů. V tom případě potřebujete vyšší ověření a apostilu.
  • S některými státy nemá ČR ani jedno. Poté potřebujete tzv. superlegalizaci, tedy jiný typ ověření, že dokument je pravý. O jeho formátu se informujte například na příslušné ambasádě.

Postup k získání apostily je následující:
Nechte si vystavit rodný list na matrice. Zajděte na nejbližší příslušný úřad (obecní úřad, magistrát apod.), který opatří dokument vyšším ověřením (více informací o vyšším ověření listin vydaných/ověřených orgánem ČR). Teprve poté si na ministerstvu nechte vystavit na dokument apostilu. Apostilu je možné vystavit pouze na originální dokument. Doporučujeme si tedy na matrice nechat vystavit více originálů (druhopisů).
Překládá-li se dokument z/do jazyka, který se nezapisuje v latinském písmu (např. azbuce nebo arabském písmu), je potřeba pro soudní překlad rodného listu předložit pas/cestovní doklad vlastníka rodného listu. Přepis jména dle pasu bude uveden v překladu v poznámce. Je-li vlastníkem rodného listu dítě, které ještě pas nemá, potom je potřeba předložit pasy rodičů, jejich jména budou také v překladu uvedena dle přepisu.

Tip pro rodiče:
Vybírejte jména dětí pečlivě. Jména s českými háčky a čárkami zahraniční matriky velmi často nezvládají zapsat v českém formátu, avšak soudní tlumočník NESMÍ v překladu jakkoliv změnit zápis jmen. Potom nás navštěvují zoufalí rodiče, kterým české matriky nechtějí děti zapsat do českého rodného listu jinak než Eliska, Katerina, Vojtech, Matej a podobné. Tato situace se obvykle řeší tím, že se do překladu vepíše poznámka o obvyklé české variantě: Eliska Kovacova [dle české normy Eliška Kováčová].

Z praxe: nejběžnější délky překladů rodných listů dle států:
Český: 1,5 NS (normostrany)
Ruský, ukrajinský: 1 NS
Země britského společenství: 1,5 NS (vždy s apostilou)
Americký: liší se stát od státu, některé 1,5 NS, jiné až 3 (vždy s apostilou)
Německý: dle stáří, starší obvykle 1 NS, novější výpisy až 2 NS
Rumunský: 1 NS
Španělský: 1,5 NS
Státy Jižní Ameriky, Afriky: 2 až 3 NS, obvykle obsahují velké množství razítek a ověření, které text velmi prodlužují.

Máte dotaz? Kontaktujte nás!

  • + 420 792 33 31 06
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • pro určení ceny úředního/soudního překladu rodného listu využijte formuláře níže
 

Objednávka / kalkulace překladu

Jsme toho názoru, že každý text si zaslouží individuální pozornost. Rádi pro Vás  zdarma vyhotovíme nezávaznou kalkulaci na překlad právě Vašeho textu.

Získat kalkulaci zdarma