Soudní překlad úmrtního listu

Soudní/úřední překlad úmrtního listu standardně vyhotovujeme do tří pracovních dní. Obvyklá délka dokumentu je jedna normostrana (1 800 znaků včetně mezer). Pokud je dokument opatřen vyšším ověřením (tzv. apostilou), délka překladu je obvykle 1,5 normostrany (bez ohledu na jazyk). Totéž platí, pokud je překlad vyhotoven z notářsky ověřené kopie a je tedy ověřen notářskou doložkou, která délku překládaného textu také prodlouží.

Ještě před překladem je potřeba si zjistit, zda stát, kde budete dokument předkládat, nevyžaduje tzv. vyšší ověření - apostilu. Apostila je krátká doložka, která v podstatě potvrzuje podpis a otisk razítka listiny a její pravosti.

V ČR jsou možné tři situace:

  1. ČR má speciální smlouvu s některými státy o uznávání dokumentů. Potom nepotřebujete žádné ověření, ani apostilu.
  2. S některými státy ČR nemá speciální smlouvu, ale přistoupila k Haagské úmluvě o uznávání dokumentů. V tom případě potřebujete vyšší ověření a apostilu.
  3. S některými státy nemá ČR ani jedno. Potom potřebujete tzv. Superlegalizaci, tedy jiný typ ověření, že dokument je pravý. O jeho formátu se informujte například na příslušné ambasádě.

Postup k získání apostily je následující:
Nechte si vydat úmrtní list na matrice. Zajděte na nejbližší příslušný úřad (obecní úřad nebo magistrát apod.), který opatří dokument vyšším ověřením. Pro více informací o vyšším ověření hledejte “Postup při ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině”. Teprve poté si na ministerstvu nechte vydat na dokument apostilu. Apostilu je možné dát pouze na originální dokument. Doporučujeme si tedy na matrice nechat vydat více originálů (druhopisů).

Překládá-li se dokument do jazyka, který se nezapisuje v latinském písmu (např. azbuce nebo arabském písmu), je potřeba předložit pas zemřelého a přepis jména dle pasu bude uveden v překladu v poznámce.

Z praxe: Byl-li zemřelý držitelem pasů dvou zemí, přičemž na každém pase je jeho jméno uvedeno různě, překladatelé obvykle umožňují zápis obou verzí jmen v poznámce za překladem.

Máte dotaz? Kontaktujte nás!

  • + 420 792 301 390
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • pro určení ceny úředního/soudního překladu Dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství využijte formuláře níže
 

Objednávka / kalkulace překladu

Jsme toho názoru, že každý text si zaslouží individuální pozornost. Rádi pro Vás  zdarma vyhotovíme nezávaznou kalkulaci na překlad právě Vašeho textu.

Získat kalkulaci zdarma