Soudní/úřední překlad plné moci

Mezi často překládané právní listiny patří plná moc, která je jednostranným právním úkonem, jímž zmocňujeme jinou osobu k výkonu určité činnosti. Ať už překládáme z cizího jazyka do češtiny či obráceně, měl by tento dokument vždy obsahovat tyto základní body:

  • jméno, příjmení, datum narození a bydliště zmocnitele (ten, kdo uděluje plnou moc),
  • jméno, příjmení, datum narození a bydliště zmocněnce (ten, kdo přijímá plnou moc k určitému právnímu jednání),
  • rozsah zmocněncova oprávnění - jinými slovy na jaké úkony se pověření konkrétně vztahuje,
  • datum, místo a podpis zmocnitele a zmocněnce (někdy postačí jen podpis zmocnitele).

Plná moc nejčastěji zaniká společně s výkonem právního jednání, ke kterému byla udělena. Zmocnitel ale také může plnou moc odvolat (Odvolání plné moci) a zmocněnec vypovědět. Poslední případ, kdy plná moc zaniká, je úmrtím zmocněnce.

Na základě tzv. generální plné moci je zmocněnec oprávněn zastupovat zmocnitele ve všech věcech. Plné moci mohou být použity k nejrůznějším účelům jak v ČR, tak v zahraničí. Může se jednat například o plnou moc na převedení automobilu na dopravním inspektorátu, plnou moc na převod elektřiny/plynu a podobně.

Podpisy na plné moci musí být úředně nebo notářsky ověřeny pouze tehdy, pokud to výslovně stanoví zákon. Pokud ale překládáte plnou moc pro zahraniční účely, doporučujeme podpisy vždy ověřit. I v tomto případě platí, čím více razítek, tím více „oficiální“.

Úřední překlad plné moci

Překlad plné moci obvykle nepřesahuje rozsah 1 normostrany a jako i u jiných právních dokumentů tohoto rozsahu Vám překlad plné moci z/do standardních jazyků vyhotovíme do 3 pracovních dní (po domluvě i v expresním termínu).

Máte dotaz? Kontaktujte nás!

  • + 420 792 33 31 06
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • pro určení ceny úředního/soudního překladu rodného listu využijte formuláře níže
 

Objednávka / kalkulace překladu

Jsme toho názoru, že každý text si zaslouží individuální pozornost. Rádi pro Vás  zdarma vyhotovíme nezávaznou kalkulaci na překlad právě Vašeho textu.

Získat kalkulaci zdarma