Kalkulace tlumočení

Zastáváme názor, že každá akce, která se musí tlumočit, je specifická, tzn. vyžaduje jiné úsilí, odbornost a časovou přípravu tlumočníka, techniku a podobně. Rádi Vám proto vyhotovíme cenovou nabídku pro tlumočení právě na Vaší akci. 

Mám zájem o
Požadujeme zajištění tlumočnické techniky
(pouze u simultánního tlumočení, např. kabiny, šeptáky, mikrofony)