Kurzy italštiny Brno

Naučte se italsky v některém z našich kurzů italštiny. Připravili jsme pro vás kurzy italského jazyka několika úrovní, všechny naše kurzy italštiny probíhají v modrých učebnách v samém centru Brna v počtu 4 až 8 studentů. V nabídce jsou také velmi populární online kurzy italštiny.

Pokud nepokračujete ve studiu v některém z navazujících kurzů, udělejte si pro správné určení úrovně a výběr vhodného kurzu italštiny náš online rozřazovací test, případně využijte sylaby jednotlivých kurzů italštiny níže.

Veřejné kurzy - kurzy italštiny Brno/ Online kurzy italštiny

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Italština
Úplní začátečníci
Pondělí 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Jana P.
01.03.2021
21.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Italština
Úplní začátečníci
Středa 17:00 - 18:30
Prostory klienta, uč.: N/A_1
Monika K.
03.03.2021
16.06.2021
32x
45 min.
3 500 Kč
Volná místa
Poznámka: Tento kurz probíhá ONLINE (v programu Zoom).
Italština
Začátečníci 2
Pondělí 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Jana P.
01.03.2021
21.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Italština
Začátečníci 2
Pondělí 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Monika K.
01.03.2021
21.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Italština
Začátečníci 2
Středa 19:35 - 21:05
(Kozí 2, Brno)
Jana P.
03.03.2021
16.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Italština
Mírně pokročilí 1
Pondělí 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
01.03.2021
21.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Italština
Mírně pokročilí 1
Úterý 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
Monika K.
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Italština
Mírně pokročilí 2
Úterý 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Italština
Mírně pokročilí 2
Středa 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Jana P.
03.03.2021
16.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Italština
Mírně pokročilí 2
Čtvrtek 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
Monika K.
04.03.2021
17.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Italština
Středně pokročilí 1
Čtvrtek 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
04.03.2021
17.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Italština
Středně pokročilí 2
Úterý 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Italština
Středně pokročilí
Čtvrtek 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Monika K.
04.03.2021
17.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Italština
Pokročilí 1
Čtvrtek 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
04.03.2021
17.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Italština
Úplní začátečníci
Pondělí 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Jana P.
05.10.2020
01.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Plně obsazeno
 
Italština
Úplní začátečníci
Středa 19:35 - 21:05
(Kozí 2, Brno)
Jana P.
07.10.2020
10.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Italština
Úplní začátečníci
Pondělí 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Monika K.
12.10.2020
09.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Italština
Začátečníci 2
Pondělí 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Zuzana W.
05.10.2020
01.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Italština
Začátečníci 2
Úterý 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
Monika K.
13.10.2020
16.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Italština
Mírně pokročilí 1
Úterý 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Zuzana W.
06.10.2020
09.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Italština
Mírně pokročilí 1
Středa 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Zuzana W.
07.10.2020
10.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Italština
Mírně pokročilí 1
Čtvrtek 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
Monika K.
08.10.2020
04.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Italština
Mírně pokročilí 2
Čtvrtek 17:00 - 18:30
(Kozí 2, Brno)
Markéta S.
08.10.2020
04.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Italština
Středně pokročilí 1
Úterý 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Zuzana W.
06.10.2020
09.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Italština
Středně pokročilí 2
Čtvrtek 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Zuzana W.
08.10.2020
04.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Italština
Středně pokročilí
Čtvrtek 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Monika K.
08.10.2020
04.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz na úrovni B1, převážně veden jako konverzační.

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

Kurz italštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

Tento kurz italštiny je určen pro úplné začátečníky a také pro ty, kteří mají minimální znalosti a chtějí si osvěžit naprosté základy tohoto jazyka.

Typ kurzu:

Lekce italštiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné italské výslovnosti a osvojování si nových slov a jejich použití v jednoduchých větách.

Učebnice současné italštiny

Na konci kurzu:

 • budu umět pozdravit, představit se, navázat kontakt, poprosit, poděkovat
 • budu schopen orientovat se v jídelním lístku a objednat si jídlo
 • budu umět pozvat někoho k nějaké činnosti, přijmout a odmítnout pozvání
 • se dokážu zeptat na čas/hodinu a na informace ohledně otevírací doby, jízdních řádů, televizního programu
 • se zvládnu zeptat na cestu a zároveň ji popsat druhé osobě
 • budu schopen poskytnout základní informace o své osobě, práci, zálibách

Z gramatiky zvládnu:

 • zájmena osobní (io - já)
 • použití členu určitého (il/lo/l’/la) a neurčitého (un/uno/una/un’)
 • gramatický rod (la ragazza/il ragazzo)
 • množné číslo podstatných a přídavných jmen (le ragazze italiane/i ragazzi italiani)
 • časování pravidelných sloves I., II. a III. třídy (parlare – mluvit, prendere – vzít, dormire - spát)
 • některá nepravidelná slovesa (essere - být, avere - mít, andare - jít, fare - dělat, dare - dát, uscire – jít ven)
 • modální slovesa (potere – moci)
 • tvoření otázky a záporu (Non parlo italiano. - Nemluvím italsky. / Parli italiano? – Mluvíš italsky?)
 • spojení předložek se členem určitým (di + il = del, di + la = della, ...)
 • základní číslovky 1 – 100

Konverzační témata:

 • pozdravy a představení se
 • země, jazyky a národnosti
 • v restauraci (italské jídlo a pití)
 • volný čas, záliby

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Učebnice současné italštiny (Computer Press 2010, Pospíšilová, Ferrarová) - lekce 1-4
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů italštiny

Kurz italštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

Tento kurz italského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Začátečníci 1 (základy italské výslovnosti, osobní a přivlastňovací zájmena, člen určitý a neurčitý, množné číslo podstatných a přídavných jmen, časování sloves I., II. a III. třídy, časování modálních a základních nepravidelných sloves, spojení předložek se členem určitým).

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných situacích, ve kterých se student může při cestách do Itálie ocitnout. Důraz je kladen především na rozvoj komunikačních dovedností, dále pak na mluvení a psaní bez gramatických chyb a nácvik poslechu.

Učebnice současné italštiny

Na konci kurzu:

 • budu schopen promluvit o své rodině
 • dokážu porozumět italským inzerátům, zvládnu sestavit jednoduchý inzerát (hledání práce/bydlení)
 • budu umět podrobně popsat svůj dům včetně rozmístění nábytku
 • dokážu si objednat lístky (do divadla, kina) a jízdenky (přes internet, telefonicky)
 • se budu schopen orientovat v nabídce cestovních kanceláří, vybrat si dovolenou
 • zvládnu zatelefonovat do hotelu, zamluvit si pokoj
 • budu schopen porozumět běžným hlášením na nádraží/na letišti
 • dokážu detailně popsat svou denní rutinu, každodenní činnosti
 • budu umět vyjadřovat děje, které se staly v minulosti

Z gramatiky zvládnu:

 • přivlastňovací zájmena (mio - můj) a zájmeno tutto (tutta la classe/tutto il mondo/tutti e due i ragazzi)
 • tázací zájmena quale, che, come (Qual’è la tua macchina? - Které je tvoje auto?/Com’è la tua macchina? – Jaké je tvoje auto?/Che macchina hai? – Co máš za auto?)
 • tvoření záporu pomocí non...più, mai, niente, nulla, nessuno (Non dico più nulla. – Už nic neřeknu./Non arriva mai tardi a lezione. – Nikdy nepřijde pozdě na hodinu.)
 • časování nepravidelných sloves sapere – vědět, bere - pít, venire – přijít
 • modální slovesa volere – chtít, dovere – muset
 • zájmena osobní přízvučná (io - me, tu – te, ...) a nepřízvučná (io – mi, tu – ti, ...)
 • tvoření zdrobnělin pomocí přípon (casa – casetta, piccolo - piccolino)
 • trpný rod tvořený zvratným zájmenem si (Si va. – Jde se./Si mangia. – Jí se.)
 • zvratná slovesa (chiamarsi – jmenovat se, alzarsi – vstávat, ...)
 • tvoření příslovcí z přídavného jména (vero – veramente, generale - generalmente)
 • minulý čas složený – il passato prossimo (ho parlato – mluvil jsem, sono andato – šel jsem)
 • základní číslovky 1 – 1000, řadové číslovky 1 – 10
 • měsíce a data

Konverzační témata:

 • rodina
 • každodenní činnosti
 • bydlení (různé typy bydlení, nábytek, jazyk inzerátů)
 • cestování, dopravní prostředky (na nádraží, na letišti)
 • dovolená, ubytování

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Učebnice současné italštiny (Computer Press 2010, Pospíšilová, Ferrarová) - lekce 5-8
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů italštiny

Kurz italštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

Tento kurz italštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Začátečníci 1 a 2 (základy italské výslovnosti, osobní, přivlastňovací a tázací zájmena, přízvučná a nepřízvučná zájmena, použití členů určitých a neurčitých, časování pravidelných, nepravidelných a modálních sloves, trpný rod, zvratná slovesa a složený minulý čas - passato prossimo).

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných komunikačních situacích a na rozšíření stávající slovní zásoby. Kromě gramatické správnosti je důraz kladen také na nácvik správné výslovnosti, intonace a plynulost projevu.

Učebnice současné italštiny

Na konci kurzu:

 • zvládnu vést telefonický rozhovor, objednat se u lékaře, domluvit si schůzku
 • budu schopen nakupovat v různých typech obchodů, zeptat se na informace ohledně zboží
 • budu umět popsat děje odehrávající se v minulosti a rozlišovat přitom mezi složeným časem (passato prossimo) a imperfektem
 • zvládnu se orientovat mezi nejvýznamnějšími představiteli italské kinematografie
 • dokážu vyjádřit své preference, říct co se mi líbí a co ne
 • budu schopen vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas s názory ostatních ve formální i neformální situaci
 • budu umět popsat počasí typické pro určité roční období, mluvit o aktuálním počasí
 • dokážu mluvit o svých plánech do budoucna

Z gramatiky zvládnu:

 • příčestí minulé ve spojení s předmětem přímým (L’ho salutato. – Pozdravil jsem ho./L’ho salutata. – Pozdravil jsem ji.)
 • použití zájmenné částice ne (Ne parlo. - Mluvím o něm./Che cosa ne dici? – Co tomu říkáš?)
 • procenta a výrazy množství (un chilo, un etto, un litro, ...)
 • imperfektum – minulý čas (parlavo – mluvil jsem, facevo – dělal jsem)
 • krácení vět předmětných a účelových infinitivem (Ti prego di tornare. – Prosím tě, aby ses vrátil./Sono in Italia per il lavoro. – Jsem v Itálii kvůli práci.)
 • budoucí čas pravidelných a nepravidelných sloves (parlare – parlerò, essere - sarò)
 • podmínkové souvětí I. typu (Se pioverà, resterò a casa. – Jestli bude pršet, zůstanu doma.)

Konverzační témata:

 • telefonování
 • nakupování
 • oblečení
 • ovoce a zelenina
 • kultura (divadlo, filmy, hudba)
 • počasí
 • roční období a měsíce roku

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Učebnice současné italštiny (Computer Press 2010, Pospíšilová, Ferrarová) - lekce 9-12
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů italštiny

Kurz italštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

Tento kurz italského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Mírně pokročilí 1 (osobní, přivlastňovací a tázací zájmena, přízvučná a nepřízvučná zájmena, použití členů určitých a neurčitých, časování pravidelných, nepravidelných a modálních sloves, trpný rod, zvratná slovesa, minulé časy – passato prossimo a imperfetto, budoucí čas, příčestí minulé s předmětem přímým, podmínkové souvětí I. typu).

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka nejen v běžných komunikačních situacích, ale také v situacích, které vyžadují erudovanější ústní nebo písemný projev. Kromě rozšiřování stávající slovní zásoby je důraz kladen také na gramatickou správnost, výslovnost, intonaci a plynulost projevu.

Učebnice současné italštiny

Na konci kurzu:

 • budu schopen popsat rozdíly ve školním systému Itálie a ČR
 • zvládnu vyprávět o svém životě a napsat svůj životopis
 • dokážu diskutovat o výhodách a nevýhodách života ve městě a na venkově
 • dokážu se orientovat v jízdních řádech, najít vhodný spoj, koupit lístek přes internet
 • budu schopen vyřídit si základní věci na italském úřadě/v bance/na poště
 • dokážu pojmenovat základní ikony na počítači, následovat instrukce ohledně práce na počítači
 • zvládnu podat informace o svém zdravotním stavu, popsat své zdravotní problémy
 • budu umět vyjádřit své názory a postoje a volit k tomu výrazy vhodné pro danou komunikační situaci

Z gramatiky zvládnu:

 • použití zájmenné částice ci (Ci vado domani. – Jdu tam zítra./Non ci credo. - Nevěřím tomu.)
 • podmiňovací způsob přítomný (parlare - parlerei) a minulý (parlare - avrei parlato)
 • minulý infinitiv po předložkách dopo, di, senza, per (Mi dispiace di non averti chiamato. – Je mi líto, že jsem ti nezavolal.)
 • pravidelné a nepravidelné stupňování přídavných jmen a příslovcí (veloce – più veloce - il più veloce/buono – migliore - ottimo)
 • imperativ – rozkazovací způsob (parlare: parla – mluv, parli – mluvte, non parlare - nemluv)
 • neosobní slovesné tvary (occorre, basta, bisogna)
 • konjunktiv přítomný (parlare - parli) a minulý (parlare – abbia parlato)
 • faktitivní sloveso fare (mi ha fatto ridere. – Rozesmál mne.)
 • dvojí rod některých podstatných jmen (il dito – le dita)

Konverzační témata:

 • vzdělání, škola, školní systém v Itálii a v ČR
 • život ve městě a na venkově
 • cestování
 • u lékaře, zdraví, zdravotní problémy
 • další témata dle přání a zájmů studentů

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Učebnice současné italštiny (Computer Press 2010, Pospíšilová, Ferrarová) - lekce 13-16
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů italštiny

Kurz italštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

Tento kurz italštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurzy Mírně pokročilí 1 a 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daných kurzech (přízvučná a nepřízvučná zájmena, časování pravidelných, nepravidelných a modálních sloves, trpný rod, zvratná slovesa, minulé časy – passato prossimo a imperfetto, budoucí čas, příčestí minulé s předmětem přímým, podmínkové souvětí I. typu, podmiňovací způsob přítomný a minulý, minulý infinitiv, pravidelné a nepravidelné stupňování přídavných jmen a příslovcí, imperativ, konjunktiv přítomný a minulý).

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka nejen v běžných komunikačních situacích, ale také v situacích, které vyžadují erudovanější ústní nebo písemný projev. Kromě rozšiřování stávající slovní zásoby je důraz kladen také na gramatickou správnost, výslovnost, intonaci a plynulost projevu.

Učebnice současné italštiny

Na konci kurzu:

 • budu dokážu porozumět sportovním zprávám, popsat oblíbené sporty
 • zvládnu popsat nejdůležitější památky v mém městě
 • budu schopen se orientovat v mapě města, zeptat se na informace ohledně památek, dopravy
 • budu umět objednat si stůl v restauraci, objednat si jídlo, pochválit nebo stěžovat si na jídlo/servis
 • dokážu se orientovat v jídelním lístku, popsat typická italská jídla
 • budu mít základní přehled o italském politickém systému a politických stranách
 • díky konjunktivům budu schopen vyjádřit své postoje v různých situacích (domněnku, předpoklad, nejistotu, vůli, přání, nutnost)

Z gramatiky zvládnu:

 • dělivý člen (Ci sono dei ragazzi. – Jsou tady nějací kluci.)
 • vztažná zájmena (È lo sport di cui si parla molto. – Je to sport, o kterém se hodně mluví./È l’amico a cui ho telefonato. – Je to kamarád, kterému jsem volal.)
 • trpný rod (Le lettere sono già spedite. – Dopisy už jsou odeslány.)
 • il gerundio presente - přechodník přítomný (parlare - parlando)
 • konjunktiv imperfekta pravidelných a nepravidelných italských sloves (parlare – parlassi, fare - facessi)
 • podmínková souvětí I., II. a III. typu (Se parlerò bene l’taliano, potrò lavorare in una banca italiana./Se parlassi bene l’italiano, potrei lavorare in una banca italiana./Se avessi parlato bene l’italiano, avrei potuto lavorare in una banca italiana.)
 • konjunktiv trapassata (parlare – avessi parlato)
 • časová souslednost (Mi ha scritto che stava male. – Napsal, že mu není dobře./Mi ha detto che sarebbe tornato il giorno dopo. – Řekl mi, že přijede následující den.)

Konverzační témata:

 • popis vlastností, horoskopy
 • sport
 • ve městě
 • v restauraci
 • typické italské jídlo a pití
 • politický systém v Itálii a v ČR
 • další témata dle přání a zájmů studentů

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Učebnice současné italštiny (Computer Press 2010, Pospíšilová, Ferrarová) - lekce 17-20
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů italštiny

Kurz italštiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

Tento kurz italštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v Učebnici současné italštiny (1. díl).

Typ kurzu:

Lekce italštiny jsou zaměřeny na využití jazyka pro práci a studium, například pro získání zaměstnání či absolvování zahraniční stáže. Důraz je kladen na osvojení hovorových vazeb nutných pro plynulou konverzaci a různých rčení, jakož i na slovní zásobu spojenou s italským univerzitním prostředím a pracovním trhem.

Na konci kurzu:

 • budu umět plynule hovořit s přáteli a zapojit se do konverzace ve skupině
 • napsat CV a průvodní dopis
 • budu rozumět vysokoškolskému systému hodnocení a vysokoškolským titulům
 • budu schopen absolvovat pracovní pohovor
 • budu umět správně v kontextu použít různé konverzační vazby a italská rčení
 • umím povyprávět i sepsat delší příběh, který se odehrál v minulosti
 • budu umět správně sestavit složitější souvětí

Z gramatiky zvládnu:

 • osobní zájmena prostá i spojená (Gliel’ho detto. Puoi prestarmela?)
 • použití částic „ci“ a „ne“ (Vuoi parlarne? Non ce l’ho.)
 • rozkazovací způsob a jeho spojení se zájmenem (Fammi sapere! Non prestargliela!)
 • zájmenná slovesa (andarsene, farcela, infischiarsene…)
 • zájmena vztažná (che, cui, il/la quale, colui/coloro che)
 • gerundium v průběhové vazbě (sto scendendo, stavo parlando…)
 • vyjádření úmyslu (sto per andarmene, stavo per uscire)nuovo progetto italiano 2

Konverzační témata:

 • život na univerzitě a zkoušky
 • novinky mezi známými a adekvátní reakce (Ma dai! Chi l’avrebbe mai detto? Ma va!)
 • finance a pracovní trh

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Nuovo Progetto Italiano 2 (lekce 1-3)
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů italštiny

Kurz italštiny - pokročilí 1 (úroveň B2, část 1.)

Tento kurz italštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2, případně o zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probíranou v prvních třech lekcích učebnice Nuovo Progetto Italiano 2.

Typ kurzu:

Lekce italštiny jsou zaměřeny na komunikaci spojenou s turismem a průvodcovstvím. Důraz je kladen na kultivovaný slovní i písemný projev, orientaci v italské geografii a historii i jejich kulturních aspektech a porozumění složitějšímu literárnímu textu.

Na konci kurzu:

 • budu umět hovořit o italských městech a památkách
 • dokážu vyřešit veškeré potřeby s ubytováním
 • se budu zběžně orientovat v italské kultuře a historii
 • zvládnu být průvodcem malé skupině turistů
 • budu schopen vyjádřit své preference a názory
 • budu schopen převyprávět či napsat krátký literární útvar (např. pohádku či oblíbenou epizodu z knížky)

Z gramatiky zvládnu:

 • většinu gramatiky srovnání: komparativy, superlativy a příslušné předložky/spojky (Milano è più grande di Ravenna, sono più barese che italiana, Toscana è il migliore paese del mondo, Firenze è bellissima)
 • passato remoto a trapassato remoto (Romolo uccise Remo, Augusto fu il primo imperatore romano)
 • konjunktiv přítomný a minulý (Penso che lui venga con noi, credo che se ne siano andati)
 • skladbu vět vedlejších s konjunktivynuovo progetto italiano 2

Konverzační témata:

 • turismus a cestování po Itálii
 • kulturní aspekty italské geografie
 • pohádky, příběhy, mytologie
 • životní styl a zdraví

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Nuovo Progetto Italiano 2 (lekce 4-6)
 • Gutenbergova čítanka současné italské prózy
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů italštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma