Jazyky, které učím: italština
Kde a co jsem studovala: Italský jazyk a literatura na FF MU
Od kdy pracuji v Correctu:
 červenec 2016

Jak ses dostala k dráze lektorky cizího jazyka?

Studovala jsem jazykové gymnázium, další studium cizích jazyků na univerzitě pro mě tedy byla docela logická volba. 😊

Máš nějakou zkušenost s pobytem v zahraničí?

Pracovně jsem se na studiích vydávala přes léto pracovat do Řecka. V rámci studia jsem strávila 6 měsíců v italské Perugii na Università per Stranieri.

Co tě baví na práci lektora? 

Interakce se studenty a pocit, že někomu usnadním komunikaci na cestách a při pobytu v zahraničí.

Proč sis vybrala právě jazyk, který učíš? 

Na gymnáziu jsme se kromě živých jazyků věnovali i těm mrtvým (latina a starořečtina). Vzhledem k tomu, že italština stejně jako ostatní románské jazyky z latiny vychází, rozhodla jsem se v prohlubování svých jazykových znalostí a kompetencí pokračovat na vysoké škole.

Jak tě v životě ovlivnila znalost cizích jazyků? Kolika jazyky mluvíš?

Kromě svého mateřského jazyka ovládám angličtinu a italštinu. Abych trošku rozhýbala mozkové závity, chodím jednou týdně na hodiny francouzštiny.

já a malej Luhačovice

Kdybys měla žít v jiné zemi, kterou by sis vybrala a proč?

Jednoznačně Řecko, kvůli tomu pohledu do dálky, kdy už takřka není poznat, kde končí moře a začíná nebe. 😊

Kam ráda cestuješ? 

Itálii mám velice ráda, zvláště tu jižní, nicméně mojí srdeční záležitostí je Řecko a jeho nádherné ostrovy. Kdybych měla tu možnost, nejspíš se tam usadím natrvalo.

Co děláš, když nepracuješ? 

Starám se o svého malého syna, který si v současnosti nárokuje 100 % mého času, pozornosti a energie.