Přípravný kurz na zkoušku z češtiny úrovně A2

Náš přípravný kurz je určen pro cizince, kteří žijí v ČR a plánují se přihlásit ke zkoušce pro získání trvalého pobytu.

Dříve pro získání trvalého pobytu stačilo složit zkoušku na úrovňi A1. 1. září 2021 došlo ke změně. Žadatelé musí nově skládat zkoušku na úrovni A2. Zkoušku pro získání trvalého pobytu musí skládat občané třetích zemí, kteří žijí v ČR posledních 5 let; tato zkouška tedy NENÍ povinná pro občany EU a jejich rodinné příslušníky. 

Přípravný kurz si klade za cíl

  • posílit všechny jazykové schopnosti jako je mluvení, poslech, čtení a psaní. Což znamená připravit cizince na bezproblémové složení zkoušky,
  • seznámení uchazeče s formátem zkoušky,
  • dostat studenta do podobných situací, v jakých se ocitnou na zkoušce (např. psaní cvičných testů),
  • poskytnout všechny potřebné informace ke zkoušce (cena, termíny, místo, opravný termín zkoušky atd.),
  • poskytnou tipy a strategie pro zvládání jednotlivých typů úkolů

Aktuální nabídka přípravných kurzů ke zkoušce A2

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Čeština pro ciz.
Přípravný
Středa 17:00 - 19:15
Online, uč.: Zoom G
Pavla J.
27.09.2023
15.11.2023
24x
45 min.
4 500 Kč
Volná místa
Poznámka: Online preparatory course for A2 exam.

Všichni uchazeči musí:

  • absolvovat některý z našich kurzů úrovně Mírně pokročilí nebo prokázat patřičnou znalost češtiny – další instrukce, jak prokázat aktuální úroveň, zašleme žadateli po přihlášení do kurzu (upozorňujeme, že kurz není pro úplné začátečníky!),
  • zaplatit školné (zahrnuje studijní materiály a cvičné testy).

Potřebujete více informací o zkoušce? 

Pokud máte zájem o více informací, např. o formátu zkoušky, ceně, termínech a místech konání zkoušky, můžete navštívit oficiální webovou stránku zkoušky nebo kontaktovat naši kancelář.

V případě, že byste se chtěli na zkoušku z češtiny A2 připravit sami, můžete využít webovou stránku Národního pedagogického institutu, která se zkoušce věnuje - zde naleznete nejen cvičný test, ale i další užitečné materiály.