Podpora odborného vzdělání zaměstnanců - POVEZ II

Využijte šanci poskytnout svým zaměstnancům odborné jazykové kurzy spolufinancované z prostředků ESF, OPZ a státního rozpočtu ČR. Nabízíme bezplatnou administrativní pomoc, která je spojená s dobou trvání jazykových kurzů i po jejich ukončení. Projekt POVEZ II je realizován od 1. 12. 2015 (20. 3. 2017 - příjem žádostí) do 30. 11. 2020.

Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II byl zahájen dne 1. listopadu 2017. Kontaktujte nás

Proč se zapojit?

  • zvýšíte odbornost svých zaměstnanců
  • posílíte konkurenceschopnost firmy
  • máte možnost využít úhradu až 85 % nákladů na vzdělávací aktivitu

Jak se zapojit?

  • do projektu se můžete registrovat/přihlásit zde, příp. využijte možnost podání žádosti přes nás
  • poptejte nás, poradíme Vám s potřebnými podklady pro žádost, příp. v případě udělení plné moci zařídíme veškerou administrativu za Vás

Pro koho je projekt určen?
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců (netýká se DPP a DPČ). Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace. Subjekty musí mít provozovnu mimo hlavní město Praha.

Jaká je výše příspěvku?
Vzdělávání je propláceno ve výši 85 %. Úřad práce proplatí náklady na jazykové kurzy v režimu "de minimis" ve výši 85 %, spoluúčast firmy je 15 %.

Jaký typ jazykové výuku lze využít?
Prostřednictvím projektu POVEZ II můžete využít individuální nebo skupinovou firemní výuku. Studovat lze různé světové jazyky. Důraz je kladen na odborné zaměření výuky, které souvisí s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat.

Jaká může být maximální délka kurzů?
U jazykových kurzů činí délka maximálně 6 měsíců. Intenzitu výuky doporučujeme minimálně na 2x 90 min za týden.

Kdy je možné se vzděláváním začít?
Se vzděláváním můžete začít až do 6 měsíců od schválení žádosti. Schválení žádosti proběhne do 30 dnů od doložení kompletní žádosti na ÚP.

Postup při poskytování příspěvku

  1. Žádost o dotaci - vyplnění projektové žádosti a příloh, jejich dodání ve lhůtě 7 kalendářních dní na příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR
  2. Hodnotící proces - KrP ÚP posuzuje a hodnotí žádost ve lhůtě 30 kalendářních dní
  3. Výběr dodavatele - probíhá dle hodnoty veřejné zakázky. Doložení dokumentace k výběru dodavatele před podpisem dohody a zahájením vzdělávací aktivity (5-180 dní).
  4. Dohoda a realizace - uzavření dohody do 30 kalendářních dní od předložení kompletní dokumentace k výběru dodavatele. Zahájení výuky do 6 měsíců ode dne vydání vyrozumění.
  5. Vyúčtování a kontrola - předložení vyúčtování nákladů, evidence výuky a docházky, závěrečný protokol

Detailní postup při poskytování příspěvku zde.