Jazyky, které učím: italština, angličtina
Kde a co jsem studovala:
Filozofická fakulta MUNI: Učitelství latinského jazyka pro SŠ,
v současné době studuji Mediteránní studia (italština/arabština)
a doktorát v oboru Klasická filologie
Od kdy pracuji v Correctu: únor 2017

Proč ses dala a jak ses dostala na dráhu lektora cizího jazyka?

Cizí jazyky mi šly odmalička, v dospívání se přidalo instruktorství na dětských táborech a lektorství jazyků je přirozený vývoj.

Máš nějakou zkušenost z pobytu v zahraničí?

Byla jsem na Erasmu v jižní Itálii a v mnoha směrech to byl poměrně divoký zážitek. Dodnes tam mám přátele. Dále jsem se dostala na několik kratších stáží do Británie, kam bych se ještě určitě chtěla vrátit.

Co tě nejvíce baví na práci lektora?

Učení je pro mě relaxace, „nabíjení baterek“. Za dobré vysvětlení se mi vrátí až osm nadšených pochopení, za jeden fór dostanu osm úsměvů. Studenti mě přimějí odložit starosti před učebnou a věnovat se naplno jen a jen jim.

Čím tě inspiruje práce se studenty?

Vším! Proto na hodinách tolik mluvíme, moji studenti mě zkrátka zajímají. Jak se říká, tisíc lidí – tisíc chutí a také tisíc způsobů pochopení. Právě studenti mě učí, jak gramatiku vysvětlit co nejefektivněji a nejzábavněji.

Jak tě v životě ovlivnila znalost cizích jazyků?

Rozhodně nejvíc mě ovlivnila latina. Říká se o ní, že je matkou jazyků, a je to naprostá pravda. Díky ní lépe chápu, jak fungují jednotlivé gramatiky a mám lepší vhled do podoby a vývoje slovní zásoby. Pomáhá mi i v lektorství, protože můžu studentům předat zajímavosti o vývoji slovíček a tak jim pomoci si je zapamatovat.

Kam ráda cestuješ?

Jsem milovnice výhledů z výšky a všemožné kultury, takže nejraději do hor nebo do měst. Loni mě uchvátila Bosna, letos Kodaň. Ale každý rok se alespoň dvakrát musím vrátit do Itálie – ačkoli je to klišé, ta země zkrátka tvoří závislost.

Markéta S2

Co je tvůj životní sen?

Netrpělivě čekám na vynález cestování časem. Moc ráda bych si popovídala latinsky s rodilým mluvčím. Ale protože přípravu je neradno podcenit, zatím se věnuji římskému reenactmentu a objíždím historické akce jako podpora praetoriánské kohorty.

Markéta S3