Lektoři a naše metodika výuky

Kvalitní a profesionální spolupráce na úrovni student/klient - lektor je pro nás prioritou a motivací do další práce. Lektory si proto vybíráme v rámci pečlivého a důkladného výběrového řízení.
Každý uchazeč o lektorskou pozici je podroben hodinovému ústnímu pohovoru, jehož součástí je i ukázková hodina na metodikem vybrané téma. Tímto procesem jsou prověřeny nejen dostatečné jazykové znalosti (min. C1 dle SERR) a lektorské dovednosti, ale i osobnost lektora a jeho motivace. Je pro nás důležité, abychom věděli, s jakým typem klientů si lektor "nejlépe sedne". Často se stává, že naším sítem projdou jen někteří uchazeči o pozici lektora.

O lektory se v Correctu staráme i v průběhu naší spolupráce. Je pro nás důležitý nejen průběžný monitoring kvality výuky, ale i profesní růst a rozvoj. Lektoři mohou využít nabídky metodických seminářů, workshopů a konferencí. Důležitá je i možnost náslechu v hodinách služebně staršího kolegy (tzv. senior teacher). Lektorům je k dispozici interní metodik výuky.

Metodika jazykové výuky
V našich skupinových kurzech nevyužíváme žádnou konkrétní specifickou metodu. Jsme názoru, že je vhodné kombinovat více různých metod, neboť i osobní dispozice studentů se různí a každému vyhovuje něco jiného. Dodržujeme však metodické principy komunikativní metody. V rámci kurzů se dbá na rozvoj všech jazykových dovedností, tj. mluvení, porozumění, psaní, poslech a čtení. 

Metody, kterými se řídíme

  • jasná koncepce výuky dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) 
  • vypracované výukové/metodické plány/sylaby pro všechny naše kurzy, které jsou důkladně dodržovány
  • práce v malých skupinkách - max. 8 osob
  • důraz na využití jazyka v každodenních situacích (nácvik modelových situací)
  • zkušení a kvalifikovaní lektoři
  • moderní učebnice s kvalitními didaktickými postupy
  • výuka vedená ve vyučovacím jazyce (min. 70 %)
  • motivace studenta ke studiu i mimo společnou výuku

Metodické plány
Všechny naše kurzy pro veřejnost mají zpracovaný metodický plán - sylabus, díky kterému můžeme garantovat postup do vyšších úrovní za určitý časový úsek. Sylaby jsou uvedeny na webových stránkách u nabídky jazykových kurzů.
V rámci individuální a firemní výuky jsou v případě potřeby vytvořeny studijní plány, které odrážejí studijní cíle a potřeby konkrétních studentů.

Výuka v souladu s SERR
Naprostá většina našich kurzů je vedena v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který se bere jako základ pro určení studijních cílů našich studentů. Lektoři jsou seznámeni se škálou daného rámce. Šíříme osvětu a provozujeme speciální web právě o jazykových úrovních zakládajících se na SERR, viz jazykove-urovne.cz. Naši studenti procházejí vstupním testováním, které je rovněž založeno na SERR.