Kurzy švédštiny Brno

Kurzy švédštiny nepatří mezi nejvyhledávanější kurzy v Brně, přesto se nám pravidelně daří kurzy švédštiny jak v podzimním, tak jarním semestru vždy otevřít. Připravili jsme pro vás kurzy švédštiny pro začátečníky i další úrovně.
Všechny naše kurzy švédského jazyka probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů.

Pro výběr vhodného kurzu využijte zpracované sylaby jednotlivých kurzů švédštiny níže.

Veřejné kurzy - kurzy švédštiny Brno

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Zahájení
Ukončení
HodinCenaKapacita 
Švédština
Úplní začátečníci
Čtvrtek 19:35 - 21:05
(Kozí 2, Brno)
10.10.2019
06.02.2020
32x
45 min.
3 600 KčVolná místa
Švédština
Mírně pokročilí 1
Úterý 19:35 - 21:05
(Kozí 2, Brno)
22.10.2019
18.02.2020
32x
45 min.
3 600 KčVolná místa
Švédština
Středně pokročilí 3
Úterý 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
08.10.2019
04.02.2020
32x
45 min.
3 600 KčVolná místa
Poznámka: Kurz veden dle učebnice Rivstart B1+B2, od 11. lekce
Sezóna:

Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Zahájení-Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Švédština
Úplní začátečníci
Čtvrtek 19:35 - 21:05
(Kozí 2, Brno)
10.10.2019- 06.02.2020
32x
45 min.
3 600 Kč
Volná místa
Švédština
Mírně pokročilí 1
Úterý 19:35 - 21:05
(Kozí 2, Brno)
22.10.2019- 18.02.2020
32x
45 min.
3 600 Kč
Volná místa
Švédština
Středně pokročilí 3
Úterý 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
08.10.2019- 04.02.2020
32x
45 min.
3 600 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz veden dle učebnice Rivstart B1+B2, od 11. lekce

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT). 

Kurz švédštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

Tento kurz švédského jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit jeho naprosté základy.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • se budu umět představit a vyjádřit se na jednoduchá témata v běžných situacích
 • budu umět správně vyhláskovat slova, kterým nerozumím
 • švédsky napočítám od 1 až do 1 000 000
 • budu znát základní slovíčka z oblasti jídla, pití, práce, volného času, sportu a kultury
 • budu umět plánovat a popisovat aktivity s ostatními
 • se budu umět zeptat na základní věci o ostatních a mluvit o nich

Rivstart A1 A2 textbokZ gramatiky zvládnu:

 • gramatický rod (společný a neutrální – en, ett)
 • neurčitý způsob podstatných jmen v jednotném i množném čísle (stol, stolar)
 • časování sloves a jejich zápor
 • časové údaje (části dne, dny v týdnu, měsíce)
 • časová příslovce (alltid, aldrig, ofta)
 • zájmena (osobní – jag, du; ukazovací – mig, honom)
 • minulý čas pravidelných a některých nepravidelných sloves

Konverzační témata:

 • představení se
 • já a moje rodina
 • v restauraci, v obchodě
 • jídlo (základní potraviny, ovoce, zelenina), pití
 • plánování volného času (kultura, sport)

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Rivstart A1+A2 (1.-5.lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
 • Form i fokus A (Folkuniversitetets förlag)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

Zpět na výpis kurzů švédštiny

Kurz švédštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat:

 • gramatický rod (společný a neutrální – en, ett)
 • neurčitý způsob podstatných jmen v jednotném i množném čísle (stol, stolar)
 • časování sloves a jejich zápor
 • časové údaje (části dne, dny v týdnu, měsíce)
 • časová příslovce (alltid, aldrig, ofta)
 • zájmena (osobní – jag, du; ukazovací – mig, honom)
 • minulý čas pravidelných a některých nepravidelných sloves

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Na konci kurzu:

 • budu umět popsat svoji rodinu, pracovní i volný den a věci kolem sebe
 • budu schopen vyřešit jednoduché situace v obchodech
 • budu chápat jednoduché nápisy na cedulích a na internetu
 • budu umět hledat základní informace v inzerátech
 • si budu umět naplánovat cestu a sepsat o ní kratší zprávu
 • rozumím sms zprávám, jednoduchým faktickým textům
 • budu vědět více o ŠvédskuRivstart A1 A2 textbok

Z gramatiky zvládnu:

 • neurčitá a přivlastňovací zájmena (någon, min)
 • 2. a 3. stupeň přídavných jmen (stor, större, störst)
 • rozdíl mezi časem minulým a předpřítomným (gjorde, har gjort)
 • pomocná slovesa (har, är)
 • přítomný čas jako čas budoucí (jag kommer imorgon)
 • časové předložky (från, till)

Konverzační témata:

 • můj den
 • rodinná fotografie
 • problémy v obchodě
 • zážitky z výletu a z víkendu
 • popis cesty, tabulek a grafů

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Rivstart A1+A2 (6.-10.lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
 • Form i fokus A (Folkuniversitetets förlag)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

Zpět na výpis kurzů švédštiny

Kurz švédštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat:

 • neurčitá a přivlastňovací zájmena (någon, min)
 • 2. a 3. stupeň přídavných jmen (stor, större, störst)
 • rozdíl mezi časem minulým a předpřítomným (gjorde, har gjort)
 • pomocná slovesa (har, är)
 • přítomný čas jako čas budoucí (jag kommer imorgon)
 • časové předložky (från, till)

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Na konci kurzu:

 • budu umět napsat inzerát do seznamky
 • budu znát slovní zásobu o počítačích
 • budu schopen mluvit o různých povoláních a svém zaměstnání
 • budu umět psát pozvánky
 • se budu umět sofistikovaně vyjadřovat v restauraci
 • budu znát švédské tradice a životní stylRivstart A1 A2 textbok

Z gramatiky zvládnu:

 • souřadící i podřadící spojky (och, eller, eftersom)
 • určitý tvar podstatných jmen v jednotném i množném čísle (stolen, stolarna)
 • vedlejší věty (Jag vet att han kommer.)
 • infinitiv s att
 • nepřímou řeč (Han säger att…)
 • zvratná zájmena (sin, sitt, sina)

Konverzační témata:

 • seznamka
 • internet a počítače
 • švédské pokrmy a nápoje, návštěva restaurace
 • zaměstnání a pracovní úkoly
 • pozvánka na akci
 • švédské zvyky a severské klima

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Rivstart A1+A2 (11.-15.lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
 • Form i fokus A (Folkuniversitetets förlag)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

Zpět na výpis kurzů švédštiny

Kurz švédštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat:

 • souřadící i podřadící spojky (och, eller, eftersom)
 • určitý tvar podstatných jmen v jednotném i množném čísle (stolen, stolarna)
 • vedlejší věty (Jag vet att han kommer.)
 • infinitiv s att
 • nepřímou řeč (Han säger att…)
 • zvratná zájmena (sin, sitt, sina)

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Na konci kurzu:

 • vím mnoho o švédském vzdělávacím systému a umím vyprávět o svém vzdělání
 • budu umět mluvit o svých plánech
 • čtu inzeráty o bydlení
 • srovnávám věci navzájem
 • umím švédský „small talk“ a zvládám jej i po telefonu
 • rozumím jednoduchým instrukcím a manuálům
 • umím mluvit nejen o svém vlastním zdravotním stavu
 • umím popsat hlavní sdělení delších zprávRivstart A1 A2 textbok

Z gramatiky zvládnu:

 • složitější podřadící spojky (därför att, om, ifall)
 • relativní vedlejší věty (som, vilket)
 • budoucí čas (kommer att, blir, ska, planerar) a souslednost časů
 • základní frázová slovesa (ser ut)
 • místní předložky (på, under, bredvid)
 • krátké odpovědi (det gör jag)

Konverzační témata:

 • vzdělání a školský systém
 • krátká interview
 • jednodušší diskuze o bydlení a všedních tématech
 • návštěva u doktora
 • události v mém okolí

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Rivstart A1+A2 (16.-20.lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
 • Form i fokus A (Folkuniversitetets förlag)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

Zpět na výpis kurzů švédštiny

Kurz švédštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat:

 • složitější podřadící spojky (därför att, om, ifall)
 • relativní vedlejší věty (som, vilket)
 • budoucí čas (kommer att, blir, ska, planerar) a souslednost časů
 • základní frázová slovesa (ser ut)
 • místní předložky (på, under, bredvid)
 • krátké odpovědi (det gör jag)

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Na konci kurzu:

 • budu umět poptávat věci i informace
 • budu umět napsat delší formální i neformální emaily
 • budu mít prohloubené znalosti o životním stylu
 • nemám problém diskutovat obšírněji o daných tématech (životní styl, zvířata)
 • získám širší slovní zásobu (zvířata, politika, zlozvyky)Rivstart B1 B2

Z gramatiky zvládnu:

 • tvary přídavných jmen po příslovcích (helt fin)
 • nepravidelná přídavná jména (kul, bra)
 • slovní pořádek v delších složených větách
 • příčestí přítomné (levande)
 • složené spojky (ju…desto)
 • všechny druhy sloves a jejich tvary
 • vztažná zájmena (vars, vilket)
 • podmiňovací způsob (skulle, vore)

Konverzační témata:

 • životní styl
 • volný čas v minulosti a dnes
 • peníze a sny
 • svět zvířat a rostlin
 • zvyky a zlozvyky
 • politické strany, královská rodina a ústava

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Rivstart B1+B2 (1.-6.lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
 • Form i fokus B (Folkuniversitetets förlag)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

Zpět na výpis kurzů švédštiny

Kurz švédštiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat:

 • tvary přídavných jmen po příslovcích (helt fin)
 • nepravidelná přídavná jména (kul, bra)
 • slovní pořádek v delších složených větách
 • příčestí přítomné (levande)
 • složené spojky (ju…desto)
 • všechny druhy sloves a jejich tvary
 • vztažná zájmena (vars, vilket)
 • podmiňovací způsob (skulle, vore)

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Na konci kurzu:

 • umím popsat děj filmu
 • vím více o švédské i severské historii
 • umím švédsky vyřešit konflikty a výzvyRivstart B1 B2

Z gramatiky zvládnu:

 • příčestí minulé (bruten, brutet, brutna)
 • další vztažná příslovce (vilkas)
 • reciproční a deponentní slovesa (träffas, andas)
 • minulý podmiňovací způsob (om jag hade varit)
 • použití frázových sloves (kopplar av)
 • dva druhy trpného rodu (har gjorts, blev gjort)
 • použití minulého času v budoucnosti (när jag har gjort)
 • větná příslovce nog, väl, ju

Konverzační témata:

 • regionální jídlo a zvláštnosti
 • historické osobnosti
 • pravda a lež
 • cestování
 • krádeže a tresty

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Rivstart B1+B2 (7.-14.lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
 • Form i fokus B (Folkuniversitetets förlag)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

Zpět na výpis kurzů švédštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma