Kurzy švédštiny Brno

Kurzy švédštiny nepatří mezi nejvyhledávanější kurzy v Brně, přesto se nám pravidelně daří kurzy švédštiny jak v podzimním, tak jarním semestru vždy otevřít. Připravili jsme pro vás kurzy švédštiny pro začátečníky i další úrovně.
Všechny naše kurzy švédského jazyka probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů.

Pro výběr vhodného kurzu využijte zpracované sylaby jednotlivých kurzů švédštiny níže.

Veřejné kurzy - kurzy švédštiny Brno

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Švédština
Úplní začátečníci
Úterý 19:35 - 21:05
(Kozí 2, Brno)
Tomáš S.
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
4 700 Kč
Volná místa
Švédština
Úplní začátečníci
Čtvrtek 18:00 - 19:30
Prostory klienta, uč.: N/A_1
04.03.2021
24.06.2021
32x
45 min.
4 700 Kč
Volná místa
Poznámka: Tento kurz probíhá ONLINE (v Zoomu).
Švédština
Začátečníci 2
Pondělí 18:30 - 20:00
Kozí 2, Brno, uč.: 1
01.03.2021
21.06.2021
32x
45 min.
4 700 Kč
Volná místa
Poznámka: Tento kurz probíhá ONLINE (Zoom).
Švédština
Pokročilí 3
Úterý 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Tomáš S.
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
4 700 Kč
Volná místa

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT). 

Kurz švédštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

Tento kurz švédského jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit jeho naprosté základy.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • se budu umět představit a vyjádřit se na jednoduchá témata v běžných situacích
 • budu umět správně vyhláskovat slova, kterým nerozumím
 • švédsky napočítám od 1 až do 1 000 000
 • budu znát základní slovíčka z oblasti jídla, pití, práce, volného času, sportu a kultury
 • budu umět plánovat a popisovat aktivity s ostatními
 • se budu umět zeptat na základní věci o ostatních a mluvit o nich

Rivstart A1 A2 textbokZ gramatiky zvládnu:

 • gramatický rod (společný a neutrální – en, ett)
 • neurčitý způsob podstatných jmen v jednotném i množném čísle (stol, stolar)
 • časování sloves a jejich zápor
 • časové údaje (části dne, dny v týdnu, měsíce)
 • časová příslovce (alltid, aldrig, ofta)
 • zájmena (osobní – jag, du; ukazovací – mig, honom)
 • minulý čas pravidelných a některých nepravidelných sloves

Konverzační témata:

 • představení se
 • já a moje rodina
 • v restauraci, v obchodě
 • jídlo (základní potraviny, ovoce, zelenina), pití
 • plánování volného času (kultura, sport)

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Rivstart A1+A2 (1.-5.lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
 • Form i fokus A (Folkuniversitetets förlag)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

Zpět na výpis kurzů švédštiny

Kurz švédštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat:

 • gramatický rod (společný a neutrální – en, ett)
 • neurčitý způsob podstatných jmen v jednotném i množném čísle (stol, stolar)
 • časování sloves a jejich zápor
 • časové údaje (části dne, dny v týdnu, měsíce)
 • časová příslovce (alltid, aldrig, ofta)
 • zájmena (osobní – jag, du; ukazovací – mig, honom)
 • minulý čas pravidelných a některých nepravidelných sloves

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Na konci kurzu:

 • budu umět popsat svoji rodinu, pracovní i volný den a věci kolem sebe
 • budu schopen vyřešit jednoduché situace v obchodech
 • budu chápat jednoduché nápisy na cedulích a na internetu
 • budu umět hledat základní informace v inzerátech
 • si budu umět naplánovat cestu a sepsat o ní kratší zprávu
 • rozumím sms zprávám, jednoduchým faktickým textům
 • budu vědět více o ŠvédskuRivstart A1 A2 textbok

Z gramatiky zvládnu:

 • neurčitá a přivlastňovací zájmena (någon, min)
 • 2. a 3. stupeň přídavných jmen (stor, större, störst)
 • rozdíl mezi časem minulým a předpřítomným (gjorde, har gjort)
 • pomocná slovesa (har, är)
 • přítomný čas jako čas budoucí (jag kommer imorgon)
 • časové předložky (från, till)

Konverzační témata:

 • můj den
 • rodinná fotografie
 • problémy v obchodě
 • zážitky z výletu a z víkendu
 • popis cesty, tabulek a grafů

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Rivstart A1+A2 (6.-10.lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
 • Form i fokus A (Folkuniversitetets förlag)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

Zpět na výpis kurzů švédštiny

Kurz švédštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat:

 • neurčitá a přivlastňovací zájmena (någon, min)
 • 2. a 3. stupeň přídavných jmen (stor, större, störst)
 • rozdíl mezi časem minulým a předpřítomným (gjorde, har gjort)
 • pomocná slovesa (har, är)
 • přítomný čas jako čas budoucí (jag kommer imorgon)
 • časové předložky (från, till)

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Na konci kurzu:

 • budu umět napsat inzerát do seznamky
 • budu znát slovní zásobu o počítačích
 • budu schopen mluvit o různých povoláních a svém zaměstnání
 • budu umět psát pozvánky
 • se budu umět sofistikovaně vyjadřovat v restauraci
 • budu znát švédské tradice a životní stylRivstart A1 A2 textbok

Z gramatiky zvládnu:

 • souřadící i podřadící spojky (och, eller, eftersom)
 • určitý tvar podstatných jmen v jednotném i množném čísle (stolen, stolarna)
 • vedlejší věty (Jag vet att han kommer.)
 • infinitiv s att
 • nepřímou řeč (Han säger att…)
 • zvratná zájmena (sin, sitt, sina)

Konverzační témata:

 • seznamka
 • internet a počítače
 • švédské pokrmy a nápoje, návštěva restaurace
 • zaměstnání a pracovní úkoly
 • pozvánka na akci
 • švédské zvyky a severské klima

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Rivstart A1+A2 (11.-15.lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
 • Form i fokus A (Folkuniversitetets förlag)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

Zpět na výpis kurzů švédštiny

Kurz švédštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat:

 • souřadící i podřadící spojky (och, eller, eftersom)
 • určitý tvar podstatných jmen v jednotném i množném čísle (stolen, stolarna)
 • vedlejší věty (Jag vet att han kommer.)
 • infinitiv s att
 • nepřímou řeč (Han säger att…)
 • zvratná zájmena (sin, sitt, sina)

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Na konci kurzu:

 • vím mnoho o švédském vzdělávacím systému a umím vyprávět o svém vzdělání
 • budu umět mluvit o svých plánech
 • čtu inzeráty o bydlení
 • srovnávám věci navzájem
 • umím švédský „small talk“ a zvládám jej i po telefonu
 • rozumím jednoduchým instrukcím a manuálům
 • umím mluvit nejen o svém vlastním zdravotním stavu
 • umím popsat hlavní sdělení delších zprávRivstart A1 A2 textbok

Z gramatiky zvládnu:

 • složitější podřadící spojky (därför att, om, ifall)
 • relativní vedlejší věty (som, vilket)
 • budoucí čas (kommer att, blir, ska, planerar) a souslednost časů
 • základní frázová slovesa (ser ut)
 • místní předložky (på, under, bredvid)
 • krátké odpovědi (det gör jag)

Konverzační témata:

 • vzdělání a školský systém
 • krátká interview
 • jednodušší diskuze o bydlení a všedních tématech
 • návštěva u doktora
 • události v mém okolí

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Rivstart A1+A2 (16.-20.lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
 • Form i fokus A (Folkuniversitetets förlag)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

Zpět na výpis kurzů švédštiny

Kurz švédštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat:

 • složitější podřadící spojky (därför att, om, ifall)
 • relativní vedlejší věty (som, vilket)
 • budoucí čas (kommer att, blir, ska, planerar) a souslednost časů
 • základní frázová slovesa (ser ut)
 • místní předložky (på, under, bredvid)
 • krátké odpovědi (det gör jag)

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Na konci kurzu:

 • budu umět poptávat věci i informace
 • budu umět napsat delší formální i neformální emaily
 • budu mít prohloubené znalosti o životním stylu
 • nemám problém diskutovat obšírněji o daných tématech (životní styl, zvířata)
 • získám širší slovní zásobu (zvířata, politika, zlozvyky)Rivstart B1 B2

Z gramatiky zvládnu:

 • tvary přídavných jmen po příslovcích (helt fin)
 • nepravidelná přídavná jména (kul, bra)
 • slovní pořádek v delších složených větách
 • příčestí přítomné (levande)
 • složené spojky (ju…desto)
 • všechny druhy sloves a jejich tvary
 • vztažná zájmena (vars, vilket)
 • podmiňovací způsob (skulle, vore)

Konverzační témata:

 • životní styl
 • volný čas v minulosti a dnes
 • peníze a sny
 • svět zvířat a rostlin
 • zvyky a zlozvyky
 • politické strany, královská rodina a ústava

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Rivstart B1+B2 (1.-7. lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
 • Form i fokus B (Folkuniversitetets förlag)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

Zpět na výpis kurzů švédštiny

Kurz švédštiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat:

 • tvary přídavných jmen po příslovcích (helt fin)
 • nepravidelná přídavná jména (kul, bra)
 • slovní pořádek v delších složených větách
 • příčestí přítomné (levande)
 • složené spojky (ju…desto)
 • všechny druhy sloves a jejich tvary
 • vztažná zájmena (vars, vilket)
 • podmiňovací způsob (skulle, vore)

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Na konci kurzu:

 • umím popsat děj filmu
 • umím popsat zajímavosti o různých událostech a reagovat správnými částicemi
 • umím popisovat a hledat řešení jednoduchých problémů
 • umím argumentovat pro a proti v pokročilejších debatáchRivstart B1 B2

Z gramatiky zvládnu:

 • slovesné částice a předložky
 • allt + stupňování
 • časové údaje: varje, varannan, vartannat
 • slovesa: tycker, tänker, tror
 • určitý tvar superlativu přídavných jmen (den vackraste, den äldsta)
 • trpný rod vyjádřený s-slovesem (görs, menades, har brutits, ska byggas)

Konverzační témata:

 • 10 desetiletí ve Švédsku
 • historie Švédského království
 • Skandinávie a severské jazyky
 • detektivky
 • trendy v cestování
 • pravda a lež

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Rivstart B1+B2 (8.-10. lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
 • Form i fokus B (Folkuniversitetets förlag)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

Zpět na výpis kurzů švédštiny

Kurz švédštiny - středně pokročilí 3 (úroveň B1, část 3.)

Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří ovládají látku z předchozích kurzů.

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Na konci kurzu:

 • umím diskutovat, rozporovat a vyvracet názory ke zločinům
 • umím vyprávět o známých švédských zločincích
 • umím psát a rozvádět rubriky bulvárních novin na vybraná témata
 • umím se vyjadřovat ke konfliktům
 • umím napsat krátký názor do novin k vybranému aktuálnímu tématu (insändare)Rivstart B1 B2

Z gramatiky zvládnu:

 • rozšíření trpného rodu - är/blir + příčestí minulé (har gjorts, blev gjort)
 • zvratná, deponentní a nepřechodná s-slovesa (träffas, andas, bitas)
 • minulý podmiňovací způsob (om jag hade varit där skulle jag ha gjort det)
 • použití dalších frázových sloves (kopplar av)
 • použití minulého času v budoucnosti (när jag har gjort)
 • větná příslovce nog, väl, ju
 • srovnávací příslovce (annorlunda, olika)
 • příslovce som helst (när som helst, vem som helst)

Konverzační témata:

 • zločin a trest
 • podvádění na pracovišti
 • nevydařené zločiny
 • velké a male výzvy
 • stěhování do nové země
 • sociální média – názory, urážky a nenávist na síti

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Rivstart B1+B2 (11.-12. lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
 • Form i fokus B (Folkuniversitetets förlag)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

Zpět na výpis kurzů švédštiny

Kurz švédštiny - pokročilí 1 (úroveň B2, část 1.)

Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 3, případně pro zájemce o studium, kteří ovládají látku z předchozích kurzů.

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Rivstart B1 B2

Na konci kurzu:

 • umím vyprávět o švédských svátcích
 • umím se vyjádřit k sezónním tématům
 • umím sepsat reklamaci
 • umím napsat kratší referát jako shrnutí k vybranému tématu
 • umím sepsat švédský životopis, průvodní dopis k němu a připravit se na pohovor

Z gramatiky zvládnu:

 • neurčitý tvar podstatných jmen s nebo bez členu (som barn/som ett litet barn)
 • slang a citoslovce
 • zvolání (Vilken pinsam jul det var!)
 • emfatický opis (Vem är det som inte är här? Det är Gunilla som inte är här. Var är det du bor nu igen?)
 • přechodná a nepřechodná slovesa (spricker x spräcker)
 • přídavná jména a příčestí jako podstatná jména (de anställda, en arbetssökande)
 • předpřítomný čas a předminulý čas bez pomocného slovesa mít (...du börjar med det du gjort senast...)

Konverzační témata:

 • švédské svátky a jejich nejznámější postavy
 • úzkost ze svátků
 • známé švédské básně spojené s ročními obdobími
 • různé typy osobností na pracovišti
 • zákaznická pravidla a reklamace
 • optimisté a pesimisté
 • hledání práce, životopisy a pracovní pohovory

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Rivstart B1+B2 (13.-15. lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
 • Form i fokus B (Folkuniversitetets förlag)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

Zpět na výpis kurzů švédštiny

Kurz švédštiny - pokročilí 2 (úroveň B2, část 2.)

Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří ovládají látku z předchozích kurzů.

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Na konci kurzu:

 • umím argumentovat k vybraným tématům
 • umím definovat instrukce
 • umím rozebrat jednoduchou báseň
 • umím detailně popsat osoby
 • budu vědět mnohé o vikinzích, ságách a druzích stromů
 • umím jemně vybírat mezi úrovněmi hovoru a vybírat vhodný druh jazyka
 • se dozvím o mnoha slavných švédských podnikatelích
 • budu schopen napsat úvahu na vybrané témaRivstart B1 B2

Z gramatiky zvládnu:

 • přechodná a nepřechodná slovesa står/ställer, ligger/lägger
 • větná příslovce a nepřízvučná příslovečná zájmena (Jag såg den inte. Ta inte den!)
 • předložky pro pocity (Jag är galen i chilli).
 • přídavné jméno hel a příslovce all
 • složená příslovce (österut)
 • slovesa s přímým a nepřímým předmětem (Han gav liv åt människorna. / Han gav människorna liv.)
 • pokyny a výzvy (Skulle du vilja...)
 • zkracování vět (I min fantasi såg ja honom...)
 • vyjádření kontrastu, příčiny a zmatení (de har därför mindre erfarenhet)

Konverzační témata:

 • rodinný život a vývoj rodiny ve Švédsku
 • domácí práce
 • Vikingové a jejich náboženství
 • islandské ságy
 • nepsaná pravidla
 • švédský pracovní život
 • rovnost na pracovišti

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Rivstart B1+B2 (16.-18. lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
 • Form i fokus B (Folkuniversitetets förlag)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

Zpět na výpis kurzů švédštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma