Kurzy švédštiny Brno / kurzy švédštiny online

Kurzy švédštiny nepatří mezi nejvyhledávanější kurzy v Brně, přesto se nám pravidelně daří kurzy švédštiny jak v podzimním, tak jarním semestru vždy otevřít. Připravili jsme pro vás kurzy švédštiny pro začátečníky i další úrovně.
Všechny naše kurzy švédského jazyka probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů.

Pro výběr vhodného kurzu využijte zpracované sylaby jednotlivých kurzů švédštiny níže.

Veřejné kurzy - kurzy švédštiny Brno / kurzy švédštiny online

Sezóna:Úroveň:

Nebyl nalezen žádný záznam vyhovující zadání nebo aktuálně není vypsán žádný kurz.

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT). 

 • Kurz švédštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

  Tento kurz švédského jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit jeho naprosté základy.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • se budu umět představit a vyjádřit se na jednoduchá témata v běžných situacích
  • budu umět správně vyhláskovat slova, kterým nerozumím
  • švédsky napočítám od 1 až do 1 000 000
  • budu znát základní slovíčka z oblasti jídla, pití, práce, volného času, sportu a kultury
  • budu umět plánovat a popisovat aktivity s ostatními
  • se budu umět zeptat na základní věci o ostatních a mluvit o nich

  Rivstart A1 A2 textbokZ gramatiky zvládnu:

  • gramatický rod (společný a neutrální – en, ett)
  • neurčitý způsob podstatných jmen v jednotném i množném čísle (stol, stolar)
  • časování sloves a jejich zápor
  • časové údaje (části dne, dny v týdnu, měsíce)
  • časová příslovce (alltid, aldrig, ofta)
  • zájmena (osobní – jag, du; ukazovací – mig, honom)
  • minulý čas pravidelných a některých nepravidelných sloves

  Konverzační témata:

  • představení se
  • já a moje rodina
  • v restauraci, v obchodě
  • jídlo (základní potraviny, ovoce, zelenina), pití
  • plánování volného času (kultura, sport)

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Rivstart A1+A2 (1.-5.lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
  • Form i fokus A (Folkuniversitetets förlag)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

  Zpět na výpis kurzů švédštiny

 • Kurz švédštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

  Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat:

  • gramatický rod (společný a neutrální – en, ett)
  • neurčitý způsob podstatných jmen v jednotném i množném čísle (stol, stolar)
  • časování sloves a jejich zápor
  • časové údaje (části dne, dny v týdnu, měsíce)
  • časová příslovce (alltid, aldrig, ofta)
  • zájmena (osobní – jag, du; ukazovací – mig, honom)
  • minulý čas pravidelných a některých nepravidelných sloves

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

  Na konci kurzu:

  • budu umět popsat svoji rodinu, pracovní i volný den a věci kolem sebe
  • budu schopen vyřešit jednoduché situace v obchodech
  • budu chápat jednoduché nápisy na cedulích a na internetu
  • budu umět hledat základní informace v inzerátech
  • si budu umět naplánovat cestu a sepsat o ní kratší zprávu
  • rozumím sms zprávám, jednoduchým faktickým textům
  • budu vědět více o ŠvédskuRivstart A1 A2 textbok

  Z gramatiky zvládnu:

  • neurčitá a přivlastňovací zájmena (någon, min)
  • 2. a 3. stupeň přídavných jmen (stor, större, störst)
  • rozdíl mezi časem minulým a předpřítomným (gjorde, har gjort)
  • pomocná slovesa (har, är)
  • přítomný čas jako čas budoucí (jag kommer imorgon)
  • časové předložky (från, till)

  Konverzační témata:

  • můj den
  • rodinná fotografie
  • problémy v obchodě
  • zážitky z výletu a z víkendu
  • popis cesty, tabulek a grafů

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Rivstart A1+A2 (6.-10.lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
  • Form i fokus A (Folkuniversitetets förlag)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

  Zpět na výpis kurzů švédštiny

 • Kurz švédštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

  Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat:

  • neurčitá a přivlastňovací zájmena (någon, min)
  • 2. a 3. stupeň přídavných jmen (stor, större, störst)
  • rozdíl mezi časem minulým a předpřítomným (gjorde, har gjort)
  • pomocná slovesa (har, är)
  • přítomný čas jako čas budoucí (jag kommer imorgon)
  • časové předložky (från, till)

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

  Na konci kurzu:

  • budu umět napsat inzerát do seznamky
  • budu znát slovní zásobu o počítačích
  • budu schopen mluvit o různých povoláních a svém zaměstnání
  • budu umět psát pozvánky
  • se budu umět sofistikovaně vyjadřovat v restauraci
  • budu znát švédské tradice a životní stylRivstart A1 A2 textbok

  Z gramatiky zvládnu:

  • souřadící i podřadící spojky (och, eller, eftersom)
  • určitý tvar podstatných jmen v jednotném i množném čísle (stolen, stolarna)
  • vedlejší věty (Jag vet att han kommer.)
  • infinitiv s att
  • nepřímou řeč (Han säger att…)
  • zvratná zájmena (sin, sitt, sina)

  Konverzační témata:

  • seznamka
  • internet a počítače
  • švédské pokrmy a nápoje, návštěva restaurace
  • zaměstnání a pracovní úkoly
  • pozvánka na akci
  • švédské zvyky a severské klima

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Rivstart A1+A2 (11.-15.lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
  • Form i fokus A (Folkuniversitetets förlag)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

  Zpět na výpis kurzů švédštiny

 • Kurz švédštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

  Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat:

  • souřadící i podřadící spojky (och, eller, eftersom)
  • určitý tvar podstatných jmen v jednotném i množném čísle (stolen, stolarna)
  • vedlejší věty (Jag vet att han kommer.)
  • infinitiv s att
  • nepřímou řeč (Han säger att…)
  • zvratná zájmena (sin, sitt, sina)

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

  Na konci kurzu:

  • vím mnoho o švédském vzdělávacím systému a umím vyprávět o svém vzdělání
  • budu umět mluvit o svých plánech
  • čtu inzeráty o bydlení
  • srovnávám věci navzájem
  • umím švédský „small talk“ a zvládám jej i po telefonu
  • rozumím jednoduchým instrukcím a manuálům
  • umím mluvit nejen o svém vlastním zdravotním stavu
  • umím popsat hlavní sdělení delších zprávRivstart A1 A2 textbok

  Z gramatiky zvládnu:

  • složitější podřadící spojky (därför att, om, ifall)
  • relativní vedlejší věty (som, vilket)
  • budoucí čas (kommer att, blir, ska, planerar) a souslednost časů
  • základní frázová slovesa (ser ut)
  • místní předložky (på, under, bredvid)
  • krátké odpovědi (det gör jag)

  Konverzační témata:

  • vzdělání a školský systém
  • krátká interview
  • jednodušší diskuze o bydlení a všedních tématech
  • návštěva u doktora
  • události v mém okolí

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Rivstart A1+A2 (16.-20.lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
  • Form i fokus A (Folkuniversitetets förlag)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

  Zpět na výpis kurzů švédštiny

 • Kurz švédštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

  Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat:

  • složitější podřadící spojky (därför att, om, ifall)
  • relativní vedlejší věty (som, vilket)
  • budoucí čas (kommer att, blir, ska, planerar) a souslednost časů
  • základní frázová slovesa (ser ut)
  • místní předložky (på, under, bredvid)
  • krátké odpovědi (det gör jag)

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

  Na konci kurzu:

  • budu umět poptávat věci i informace
  • budu umět napsat delší formální i neformální emaily
  • budu mít prohloubené znalosti o životním stylu
  • nemám problém diskutovat obšírněji o daných tématech (životní styl, zvířata)
  • získám širší slovní zásobu (zvířata, politika, zlozvyky)Rivstart B1 B2

  Z gramatiky zvládnu:

  • tvary přídavných jmen po příslovcích (helt fin)
  • nepravidelná přídavná jména (kul, bra)
  • slovní pořádek v delších složených větách
  • příčestí přítomné (levande)
  • složené spojky (ju…desto)
  • všechny druhy sloves a jejich tvary
  • vztažná zájmena (vars, vilket)
  • podmiňovací způsob (skulle, vore)

  Konverzační témata:

  • životní styl
  • volný čas v minulosti a dnes
  • peníze a sny
  • svět zvířat a rostlin
  • zvyky a zlozvyky
  • politické strany, královská rodina a ústava

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Rivstart B1+B2 (1.-7. lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
  • Form i fokus B (Folkuniversitetets förlag)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

  Zpět na výpis kurzů švédštiny

 • Kurz švédštiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

  Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat:

  • tvary přídavných jmen po příslovcích (helt fin)
  • nepravidelná přídavná jména (kul, bra)
  • slovní pořádek v delších složených větách
  • příčestí přítomné (levande)
  • složené spojky (ju…desto)
  • všechny druhy sloves a jejich tvary
  • vztažná zájmena (vars, vilket)
  • podmiňovací způsob (skulle, vore)

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

  Na konci kurzu:

  • umím popsat děj filmu
  • umím popsat zajímavosti o různých událostech a reagovat správnými částicemi
  • umím popisovat a hledat řešení jednoduchých problémů
  • umím argumentovat pro a proti v pokročilejších debatáchRivstart B1 B2

  Z gramatiky zvládnu:

  • slovesné částice a předložky
  • allt + stupňování
  • časové údaje: varje, varannan, vartannat
  • slovesa: tycker, tänker, tror
  • určitý tvar superlativu přídavných jmen (den vackraste, den äldsta)
  • trpný rod vyjádřený s-slovesem (görs, menades, har brutits, ska byggas)

  Konverzační témata:

  • 10 desetiletí ve Švédsku
  • historie Švédského království
  • Skandinávie a severské jazyky
  • detektivky
  • trendy v cestování
  • pravda a lež

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Rivstart B1+B2 (8.-10. lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
  • Form i fokus B (Folkuniversitetets förlag)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

  Zpět na výpis kurzů švédštiny

 • Kurz švédštiny - středně pokročilí 3 (úroveň B1, část 3.)

  Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří ovládají látku z předchozích kurzů.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

  Na konci kurzu:

  • umím diskutovat, rozporovat a vyvracet názory ke zločinům
  • umím vyprávět o známých švédských zločincích
  • umím psát a rozvádět rubriky bulvárních novin na vybraná témata
  • umím se vyjadřovat ke konfliktům
  • umím napsat krátký názor do novin k vybranému aktuálnímu tématu (insändare)Rivstart B1 B2

  Z gramatiky zvládnu:

  • rozšíření trpného rodu - är/blir + příčestí minulé (har gjorts, blev gjort)
  • zvratná, deponentní a nepřechodná s-slovesa (träffas, andas, bitas)
  • minulý podmiňovací způsob (om jag hade varit där skulle jag ha gjort det)
  • použití dalších frázových sloves (kopplar av)
  • použití minulého času v budoucnosti (när jag har gjort)
  • větná příslovce nog, väl, ju
  • srovnávací příslovce (annorlunda, olika)
  • příslovce som helst (när som helst, vem som helst)

  Konverzační témata:

  • zločin a trest
  • podvádění na pracovišti
  • nevydařené zločiny
  • velké a male výzvy
  • stěhování do nové země
  • sociální média – názory, urážky a nenávist na síti

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Rivstart B1+B2 (11.-12. lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
  • Form i fokus B (Folkuniversitetets förlag)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

  Zpět na výpis kurzů švédštiny

 • Kurz švédštiny - pokročilí 1 (úroveň B2, část 1.)

  Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 3, případně pro zájemce o studium, kteří ovládají látku z předchozích kurzů.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

  Rivstart B1 B2

  Na konci kurzu:

  • umím vyprávět o švédských svátcích
  • umím se vyjádřit k sezónním tématům
  • umím sepsat reklamaci
  • umím napsat kratší referát jako shrnutí k vybranému tématu
  • umím sepsat švédský životopis, průvodní dopis k němu a připravit se na pohovor

  Z gramatiky zvládnu:

  • neurčitý tvar podstatných jmen s nebo bez členu (som barn/som ett litet barn)
  • slang a citoslovce
  • zvolání (Vilken pinsam jul det var!)
  • emfatický opis (Vem är det som inte är här? Det är Gunilla som inte är här. Var är det du bor nu igen?)
  • přechodná a nepřechodná slovesa (spricker x spräcker)
  • přídavná jména a příčestí jako podstatná jména (de anställda, en arbetssökande)
  • předpřítomný čas a předminulý čas bez pomocného slovesa mít (...du börjar med det du gjort senast...)

  Konverzační témata:

  • švédské svátky a jejich nejznámější postavy
  • úzkost ze svátků
  • známé švédské básně spojené s ročními obdobími
  • různé typy osobností na pracovišti
  • zákaznická pravidla a reklamace
  • optimisté a pesimisté
  • hledání práce, životopisy a pracovní pohovory

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Rivstart B1+B2 (13.-15. lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
  • Form i fokus B (Folkuniversitetets förlag)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

  Zpět na výpis kurzů švédštiny

 • Kurz švédštiny - pokročilí 2 (úroveň B2, část 2.)

  Tento kurz švédštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří ovládají látku z předchozích kurzů.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

  Na konci kurzu:

  • umím argumentovat k vybraným tématům
  • umím definovat instrukce
  • umím rozebrat jednoduchou báseň
  • umím detailně popsat osoby
  • budu vědět mnohé o vikinzích, ságách a druzích stromů
  • umím jemně vybírat mezi úrovněmi hovoru a vybírat vhodný druh jazyka
  • se dozvím o mnoha slavných švédských podnikatelích
  • budu schopen napsat úvahu na vybrané témaRivstart B1 B2

  Z gramatiky zvládnu:

  • přechodná a nepřechodná slovesa står/ställer, ligger/lägger
  • větná příslovce a nepřízvučná příslovečná zájmena (Jag såg den inte. Ta inte den!)
  • předložky pro pocity (Jag är galen i chilli).
  • přídavné jméno hel a příslovce all
  • složená příslovce (österut)
  • slovesa s přímým a nepřímým předmětem (Han gav liv åt människorna. / Han gav människorna liv.)
  • pokyny a výzvy (Skulle du vilja...)
  • zkracování vět (I min fantasi såg ja honom...)
  • vyjádření kontrastu, příčiny a zmatení (de har därför mindre erfarenhet)

  Konverzační témata:

  • rodinný život a vývoj rodiny ve Švédsku
  • domácí práce
  • Vikingové a jejich náboženství
  • islandské ságy
  • nepsaná pravidla
  • švédský pracovní život
  • rovnost na pracovišti

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Rivstart B1+B2 (16.-18. lekce) (nakladatelství Natur och Kultur)
  • Form i fokus B (Folkuniversitetets förlag)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení, videa, písně apod.)

  Zpět na výpis kurzů švédštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma