Kurzy francouzštiny Brno

Kurzy francouzštiny patří dlouhodobě k velmi oblíbeným kurzům. Krásy francouzštiny objevili již mnozí, avšak stále přibývá nových nadšenců, kteří by si francouzštinu rádi v našich kurzech také osvojili. Připravili jsme pro vás kurzy francouzštiny pro úplné začátečníky i kurzy dalších úrovní. Všechny naše kurzy francouzského jazyka probíhají v modrých učebnách v samém centru Brna v počtu 4-8 studentů.

Pokud si nejste jisti svou úrovní, využijte rozřazovací test z francouzštiny nebo vypracované sylaby jednotlivých kurzů francouzštiny níže.

Veřejné kurzy - kurzy francouzštiny Brno

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Zahájení
Ukončení
HodinCenaKapacita 
Francouzština
Úplní začátečníci
Pondělí 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
07.10.2019
10.02.2020
32x
45 min.
3 200 KčPouze náhradníci
Francouzština
Úplní začátečníci
Čtvrtek 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
10.10.2019
13.02.2020
32x
45 min.
3 200 KčVolná místa
Francouzština
Začátečníci 2
Úterý 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
08.10.2019
11.02.2020
32x
45 min.
3 200 KčPouze náhradníci
Francouzština
Mírně pokročilí 2
Úterý 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
08.10.2019
04.02.2020
32x
45 min.
3 200 KčPouze náhradníci
Francouzština
Středně pokročilí 2
Čtvrtek 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
10.10.2019
06.02.2020
32x
45 min.
3 200 KčVolná místa
Sezóna:

Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Zahájení-Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Francouzština
Úplní začátečníci
Pondělí 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
07.10.2019- 10.02.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Pouze náhradníci
Francouzština
Úplní začátečníci
Čtvrtek 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
10.10.2019- 13.02.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Volná místa
Francouzština
Začátečníci 2
Úterý 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
08.10.2019- 11.02.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Pouze náhradníci
Francouzština
Mírně pokročilí 2
Úterý 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
08.10.2019- 04.02.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Pouze náhradníci
Francouzština
Středně pokročilí 2
Čtvrtek 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
10.10.2019- 06.02.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Volná místa

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

Kurz francouzštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

Tento kurz francouzštiny je určen pro úplné začátečníky a také pro ty, kteří mají minimální znalosti a chtějí si osvěžit naprosté základy tohoto jazyka.

Typ kurzu:

Lekce francouzštiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné francouzské výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

Na konci kurzu:

 • se budu umět představit a říci, kde bydlím, kolik mám let, odkud pocházím
 • budu schopen o něco slušně požádat (restaurace, kavárna, práce)
 • budu umět počítat do 1 000 000
 • budu schopen jednoduše vyjádřit, co mám a nemám rád

Z gramatiky zvládnu:

 • slovesa avoir / être (J´ai une voiture. – Mám auto.; Je suis tchèque. – Jsem Čech.)
 • zápor (Je n´aime pas le vin. – Nemám rád víno.)
 • použít člen určitý / neurčitý / dělivý (Il y a une voiture. – Je tam nějaké auto.; C´est la voiture de Pierre. – Je to petrovo auto.; Je mange du pain. – Jím chléb.)
 • vyjádřit určité množství (Je voudrais une bouteille de vin. – Chtěl bych láhev vína.)
 • číslovky
 • použít frázi „il y a“ / „il n´y a pas de“ (Il y a un restaurant. – Je tam nějaká restaurace.; Il n´y a pas de tarte. – Není koláč.)
 • časovat slovesa 1. třídy –ER (Je parle anglais. – Mluvím anglicky.; Nous parlons tchèque. – Mluvíme česky.)
 • přivlastňovací zájmena – mon, ton, son… (ma voiture – mé auto, ton livre – tvá kniha)
 • časovat některá nepravidelná slovesa – faire, aller, prendre, comprendre, mettre, partir, venir, voir (Je vais à Prague. – Jedu do Prahy.)
 • použití zájmena on = nous (On habite à Brno. – Bydlíme v Brně.)
 • časovat a použít způsobová slovesa – pouvoir, savoir, devoir, vouloir (Je dois travailler. – Musím pracovat; Je sais danser. – Umím tančit.)
 • použít správné předložky pro vyjádření směru – à, en, au, aux (Je vais en France. – Jedu do Francie; Je vais aux États-Unis. – Jedu do USA.)
 • vytvořit otázku intonací (Tu habites en France? – Bydlíš ve Francii?), inverzí (Aimes-tu le vin? – Máš rád víno?)

vite et bien 1Konverzační témata:

 • jídlo, restaurace, kavárna, víno
 • telefonování
 • rodina
 • kancelář, telefonování
 • každodenní činnosti
 • dovolená, prázdniny, cestování

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Vite et Bien 1 – méthode rapide pour adultes A1-A2 (2e édition, 2018, CLE international) – lekce 1-5
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů francouzštiny

Kurz francouzštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

Tento kurz francouzštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 1).

Typ kurzu:

Výuka je zaměřena na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, se kterými se student může ve Francii setkat. Kromě správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět vyjádřit minulé i budoucí děje
 • budu umět mluvit o rodinném životě
 • budu umět mluvit o lidském těle a zdraví
 • budu umět popsat oblečení a vzhled člověka
 • budu umět mluvit o domácích pracích
 • budu umět mluvit o francouzských památkách a venkově

Z gramatiky zvládnu:

 • časovat zvratná slovesa v přítomném čase (Je me réveille à 7 heures. – Vstávám v 7 hodin.)
 • vyjádřit blízkou budoucnost (Je vais manger avec mes amis. – Budu jíst s přáteli.)
 • použít vazbu přídavného jména a infinitivu (Je suis content de te voir. – Jsem rád, že tě vidím.)
 • vyjádřit rozkaz (Mange! – Jez!; Parlez doucement! – Mluvte pomalu!)
 • vyjádřit minulý čas – passé composé (J´ai mangé avec mes amis. – Jedl jsem s přáteli.; Je suis allé en France. – Jel jsem do Francie.)
 • vyjádřit dva děje současně – le gérondif (Je regarde la télévision en mangeant. – Dívám se na televizi a zároveň jím.)
 • použít správně odpovědi „oui“ a „si“ (Tu aimes le vin? – Oui, j´aime le vin.; Tu n´aimes pas le vin? – Si, j´aime le vin.)
 • zdůraznit podmět – mis en relief (C´est moi qui vais organiser la réunion. – Jsem to já, kdo bude organizovat poradu.)vite et bien 1

Konverzační témata:

 • rodinný život, děti, dovolená
 • lidské tělo, zdraví, lékař
 • oblečení, popis postavy
 • domácí práce, úklid, vybavení domácnosti
 • cestování (venkov, zajímavá místa ve Francii)
 • víno

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Vite et Bien 1 – méthode rapide pour adultes A1-A2 (2e édition, 2018, CLE international) – lekce 6-10
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů francouzštiny

Kurz francouzštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

Tento kurz francouzštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu francouzštiny (Začátečníci 2).

Typ kurzu:

Lekce francouzštiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na praktické využití nabytých znalostí. V průběhu kurzu je zařazeno pravidelné opakování již osvojené látky.

Na konci kurzu:

 • budu umět mluvit o svém bydlení, popsat byt a mluvit o problémech s bydlením
 • budu umět správně popsat cestu a místo, které hledám
 • zvládnu popsat svou práci a budu umět komunikovat s kolegy a nadřízenými
 • budu umět popsat chování a charakter osob
 • zvládnu mluvit o sportu

Z gramatiky zvládnu:

 • vyjádřit prostý budoucí čas – futur simple (J´irai en France. – Pojedu do Francie.)
 • použít vazbu „il faut“ + infinitiv (Il faut acheter 3 baguettes. – Je třeba koupit 3 bagety.)
 • použít vazbu „être en train de“ + infnitiv (Je suis en train de lire ce livre. – Právě čtu tuto knihu.)
 • nahradit předmět věty správným zájmenem (Je vois mes amis. – Je les vois. – Vidím své kamarády. – Vidím je.)
 • správně použít a odlišit slovesa savoir a connaitre (Je sais danser. X Je connais la France. – Umím tančit. X Znám Francii.)
 • použít jiný zápor než ne … pas (Je ne vois personne. – Nikoho nevidím.; Il ne mange rien. – Nic nejí.)
 • vyjádřit příčinu spojkou comme (Comme je suis fatigué, je rentre. – Protože jsem unavaný, jdu domů.)
 • vytvořit správně příslovce (seule – seulement)vite et bien 1

Konverzační témata:

 • bydlení
 • popis směru, města
 • práce – organizace schůzky, firma, prezentace ve firmě
 • popis charakteru, osobnosti
 • vyjádření svých tužeb, chutí, přání
 • sport

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Vite et Bien 1 – méthode rapide pour adultes A1-A2 (2e édition, 2018, CLE international) – lekce 11-15
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů francouzštiny

Kurz francouzštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

Tento kurz francouzštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 1).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta a to jak po ústní, tak i písemné stránce. Kromě procvičování správného užívání francouzské gramatiky a prohlubování jejích pravidel je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby, převážně dle přání a potřeb studentů.

Na konci kurzu:

 • dokážu zvládnout konverzaci u přijímacího pohovoru
 • budu umět popsat své vzdělání
 • dokážu mluvit o volnočasových aktivitách – kutilství, práce na zahradě
 • budu umět popsat počasí
 • budu schopen mluvit o škole – fakulta, zahraniční stáž
 • dokážu napsat pracovní dopis / email
 • budu umět popsat město – návštěvu muzea, svou čtvrť

Z gramatiky zvládnu:

 • správně použít časové předložky – depuis, pendant, il y a, dans, etc. (J´habite en France depuis 5 ans. – Bydlím ve Francii už 5 let.; Je suis tombé il y a une semaine. – Spadl jsem před týdnem.)
 • použít slovesa a jejich předložky – parler de qqch, s´intéresser à qqch (Je parle de mon travail. – Mluvím o své práci.; Il s´intéresse à la politique. – Zajímá se o politiku.)
 • použít zájmeno „en“ (Il boit du vin. – Il en boit souvent. – Pije víno. – Pije ho často.)
 • použít zájmeno „y“ (Il pense à son avenir. – Il y pense. – Myslí na svou budoucnost. – Myslí na ni.)
 • porovnat 2 věci nebo osoby – le comparatif (Il est plus/moins/aussi grand que Pierre. – Je stejně velký/větší/menší jako/než Petr.)
 • vyjádřit minulý čas – l´imparfait (J´aidais mon ami. – Pomáhal jsem kamarádovi.)
 • vyjádřit trpný rod (Le Petit Prince a été écrit par Saint-Exupéry. – Malý Princ byl napsán Saint-Exupérym.)

Konverzační témata:

 • hledání práce
 • volný čas – kutilství, zahrada
 • počasí
 • vzdělání
 • město – muzea, popis čtvrtivite et bien 1

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Vite et Bien 1 – méthode rapide pour adultes A1-A2 (2e édition, 2018, CLE international) – lekce 16-20
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů francouzštiny

Kurz francouzštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

Tento kurz francouzštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 2).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta a to jak po ústní, tak i písemné stránce. Kromě procvičování správného užívání francouzské gramatiky a prohlubování jejích pravidel je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby, převážně dle přání a potřeb studentů.

Na konci kurzu:

 • budu umět mluvit o problémech a jejich řešeních
 • budu umět vyprávět o zvycích, návycích a změnách
 • budu umět pochopit a povyprávět různé zprávy – „faits divers“
 • budu umět odlišit různé styly konverzace – debata, hádka, výčitky
 • budu umět popsat chování a charakter osob

Z gramatiky zvládnu:

 • správně odlišit použití minulých časů passé composé a imprafait (Je regradais la télévision et le téléphone a sonné. – Sledoval jsem televizi a telefon zazvonil.)
 • pravidlo o shodě minulého příčestí v passé composé (Je suis allée en France. – Jela jsem do Francie; Je les ai vus. – Viděl jsem je (kamarády).)
 • použít výrazy „quelque chose de“, „rien de“ + přídavné jméno (Vous avez quelque chose de sucré? – Máte něco sladkého?)
 • nahradit předměty ve větě a správně umístit zájmena (J´ai envoyé cette lettre à Pierre. – Je la lui ai envoyée. – Poslal jsem tento dopis Petrovi. – Poslal jsem mu ho.)
 • vyjádřit příčinu – grâce à, à cause de (díky, kvůli)
 • vyjádřit důsledek – donc, par conséquent, du coup, etc. (z toho důvodu, takže, atd.)vite et bien 2

Konverzační témata:

 • nedorozumění a nehody a jejich řešení
 • zvyky a změny
 • „faits divers“ – různé události z novin
 • debaty a konverzace – komunikace o daném tématu
 • Francie

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Vite et Bien 2 – méthode rapide pour adultes B1 (2e édition, 2018, CLE international) – lekce 1-5
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů francouzštiny

Kurz francouzštiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

Tento kurz francouzštiny je určen studentům, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Středně pokročilí 1).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta a to jak po ústní, tak i písemné stránce. Kromě procvičování správného užívání francouzské gramatiky a prohlubování jejích pravidel je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby, převážně dle přání a potřeb studentů.

Na konci kurzu:

 • budu schopen mluvit o politice a historii
 • budu znát symboly Francie
 • pochopím, proč Francouzi rádi stávkují
 • budu umět popsat předměty v domácnosti – tvary, barvy, materiál
 • dokážu vést rozhovor o moderních technologiích
 • budu umět vyjádřit předčasnost, současnost a následnost k minulému ději (souslednost časová)

Z gramatiky zvládnu:

 • slovesné vazby s infinitivem (J´aime danser. – Rád tancuji.)
 • slovesné vazby s předložkou à + infinitiv (J´apprends à danser. – Učím se tančit.)
 • slovesné vazby s předložkou de + infinitiv (J´ai oublié de téléphoner à Pierre. – Zapomněl jsem zatelefonovat Petrovi.)
 • použít vazbu faire + infinitiv (J´ai fait réparer ma voiture. – Nechal jsem opravit auto.)
 • použít předminulý čas – le plus-que-parfait (Pierre a dit que Martin avait été fatigué. – Petr řekl, že Martin byl unavený.)
 • vztažná zájmeno dont (Le livre dont je parle est intéressant. – Kniha, o které mluvím, je zajímavá.)
 • složená vztažná zájmena (Le livre avec lequel tu es venu est inutile. – Kniha, se kterou jsi přišel, je zbytečná.)
 • použití minulého infinitivu (Je suis content d´avoir acheté cette voiture. – Jsem rád, že jsem si koupil toto auto.)vite et bien 2

Konverzační témata:

 • politika a historie
 • vybavení domácnosti
 • věda a technologie
 • vyprávění života jiných
 • vzhled

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Vite et Bien 2 – méthode rapide pour adultes B1 (2e édition, 2018, CLE international) – lekce 6-10
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů francouzštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma