Kurzy chorvatštiny Brno

Kurzy chorvatštiny nepatří mezi nejvyhledávanější kurzy v Brně, přesto se nám pravidelně daří kurzy chorvatštiny jak v podzimním, tak jarním semestru vždy otevřít.
Všechny naše kurzy chorvatského jazyka probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů.

Pro výběr vhodného kurzu využijte zpracované sylaby jednotlivých kurzů chorvatštiny níže.

Veřejné kurzy - kurzy chorvatštiny Brno

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Chorvatština
Úplní začátečníci
Úterý 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Aloisie G.
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
4 700 Kč
Volná místa
Chorvatština
Začátečníci 2
Úterý 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Aloisie G.
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
4 700 Kč
Volná místa

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

Kurz chorvatštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

Tento kurz chorvatského jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti chorvatštiny a chtějí si osvěžit naprosté základy tohoto jihoslovanského jazyka.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti chorvatských hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Chorvatština (nejen) pro samouky

Na konci kurzu:

 • se budu umět představit
 • budu schopen poskytnout základní informace o své osobě, práci, rodině, zálibách
 • také dokážu jednoduchými větami a frázemi sdělit svoje potřeby svému okolí
 • budu rozumět orientačním a informačním tabulím
 • budu schopen komunikovat v obchodě a také si objednat v restauraci
 • budu umět počítat od 0 – 1 000 000
 • se umím zeptat na cestu a také umím pomoci druhým zorientovat se ve městě

 Z gramatiky zvládnu:

 • skloňování podstatných jmen mužského rodu („junak“, „momak“, „stol“, „prijatelj“)
 • skloňování podstatných jmen ženského rodu („žena“, „ljubav“)
 • skloňování podstatných jmen středního rodu („selo“, „polje“)
 • časování sloves v přítomném čase – A, I, E konjugace - (vzory: „kuhati“, „raditi“, „zvati se“)
 • osobní zájmena -1. pád („ja“, „ti“, „on“, „ona“ „ono“…)
 • ukazovací zájmena – 1. pád („taj“, „ovaj“ „onaj“)
 • přivlastňovací zájmena – 1. pád („moj“, „tvoj“ „njegov“ „njezin“…)
 • základní a řadové číslovky od 0 – 1 000 000 („glavni i redni brojevi“)
 • budoucí čas („Učit ću hrvatski.“)
 • pochopím postavení jednotlivých větných členů ve větě
 • základní předložky a pády, se kterými se pojí („iz, iznad/nad, ispod, pod, od, spred, o…“)

 Konverzační témata:

 • představení se („upoznavanje“)
 • já a moje rodina (ja i moja obitelj)
 • předpověď počasí („prognoza vremena“)
 • v restauraci („u restoranu“)
 • jídlo (základní potraviny, ovoce, zelenina) („hrana: osnovne namirnice, voće i povrće“)
 • móda a oblečení („moda i odjeća“)
 • volný čas („slobodno vrijeme“)

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Chorvatština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Jirásková H., 2009) - vybrané kapitoly
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů chorvatštiny

Kurz chorvatštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

Tento kurz chorvatského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají látku probranou v kurzu Začátečníci 1 (základy chorvatské výslovnosti, osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena, skloňování podstatných jmen mužského rodu, skloňování podstatných jmen ženského rodu, skloňování podstatných jmen středního rodu, časování sloves v přítomném čase – A, I, E konjugace, budoucí čas, základní a řadové číslovky od 0 - 1 000 000).

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných situacích, ve kterých se student může při cestách do Chorvatska ocitnout. Důraz je kladen především na rozvoj komunikačních dovedností, dále pak na mluvení a psaní bez gramatických chyb a v neposlední řadě také na nácvik poslechu.

Chorvatština (nejen) pro samouky

Na konci kurzu:

 • umím pohovořit o svém volném čase
 • budu umět podrobně popsat svůj dům včetně rozmístění nábytku
 • dokážu popsat charakterové vlastnosti svých blízkých
 • budu schopen zeptat se na cestu
 • budu umět detailně pohovořit o své rodině
 • zvládnu telefonickou komunikaci (rezervovat si pokoj v hotelu či stůl v restauraci)
 • budu schopen porozumět běžným hlášením na nádraží/na letišti
 • zvládnu sepsat krátký inzerát (hledání práce/bydlení)
 • rozumím časovým údajům (čas, datum, měsíce a roky)

 Z gramatiky zvládnu:

 • skloňování přídavných jmen („tvrd“ „smeđ“)
 • stupňování přídavných jmen („bolji“, „ljepši“, „brži“
 • stupňování příslovcí („bolje“, ljepše“ „brže“…)
 • minulý čas („Jučer sam kupila novu knjigu.“)
 • vykání („Jako ste ljubazni.")
 • předložky s 2. pádem („od“, „iz“, „pred“, „nad“, „pod“, „za“, „s“…)
 • předložky se 3. pádem („k“, „prema“ …)
 • předložky se 4. pádem („za“, „uz“…)
 • předložky se 7. pádem („pod“, „nad“, „pred“, „s“, „za“)
 • kondicionál I. („Željela bih veliku kuću“)

 Konverzační témata:

 • cestování („putovanje“)
 • můj volný čas („moje slobodno vrijeme“)
 • charakterové vlastnosti – můj nejlepší přítel („karakterne osobine – moj najbolji prijatelj“)
 • povolání – moje profese („posao – moja profesija“)
 • můj dům (různé typy bydlení, nábytek) („Moja kuća – smještaj“)

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Chorvatština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Jirásková H., 2009) - vybrané kapitoly
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů chorvatštiny

Kurz chorvatštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

Tento kurz chorvatského jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, popřípadě pro zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají látku probíranou v kurzech Začátečníci 1,2 (základy chorvatské výslovnosti, osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena, skloňování podstatných jmen mužského rodu, skloňování podstatných jmen ženského rodu, skloňování podstatných jmen středního rodu, časování sloves v přítomném čase – A, I, E konjugace, základní a řadové číslovky od 0 – 1 000 000, budoucí čas, skloňování přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, stupňování příslovcí, minulý čas, kondicionál I., systém chorvatských předložek).

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných komunikačních situacích a na rozšíření stávající slovní zásoby. Kromě gramatické správnosti je důraz kladen také na nácvik správné výslovnosti a plynulost projevu.

Chorvatština (nejen) pro samouky

Na konci kurzu:

 • budu schopen vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas s názory ostatních ve formálních i neformálních situacích
 • zvládnu vést telefonický rozhovor, domluvit si pracovní schůzku či se objednat u lékaře
 • dokážu mluvit o svých plánech do budoucna
 • budu schopen napsat krátký obchodní dopis
 • budu schopen porozumět krátkým novinovým článkům chorvatského zpravodajství
 • se budu orientovat mezi nejvýznamnějšími interprety chorvatské populární hudby

 Z gramatiky zvládnu:

 • rozkazovací způsob („kaži“, „nemoj lagati“)
 • skloňování osobních zájmen („ja“, „mene“, „meni“, „ti“, „tebe“, „tebi“…)
 • skloňování ukazovacích zájmen („ovaj“, „ovoga“, „ovome“, „taj“, „toga“, „tome“)
 • přivlastňovací zájmeno „svoj“
 • správné používání dokonavých a nedokonavých sloves („platim“ x „plaćam“)
 • hodiny a určování času, dny v týdnu, měsíce, roční období, datum
 • používání slovesa „imati“ ve významu „být“ „existovat“ („Danas nema šefa.“)

 Konverzační témata:

 • telefonování („telefoniranje“)
 • nakupování („kupovina“)
 • lidské tělo („ljudsko tijelo“)
 • sportovní aktivity („sportske aktivnosti)
 • kultura – divadlo, hudba, film („kultura – kazalište, glazba i film“)
 • můj oblíbený film/kniha („moj omiljeni film/knjiga“)
 • domácí mazlíčci a jiná zvířata („kućni ljubimci i druge životinjě“)

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Chorvatština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Jirásková H., 2009) - vybrané kapitoly
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů chorvatštiny

Kurz chorvatštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

Tento kurz chorvatského jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, popřípadě pro zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají látku probíranou v kurzech Začátečníci 1,2 a Mírně pokročilí 1 (základy chorvatské výslovnosti, osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena, skloňování podstatných jmen mužského rodu, skloňování podstatných jmen ženského rodu, skloňování podstatných jmen středního rodu, časování sloves v přítomném čase – A, I, E konjugace, základní a řadové číslovky od 0 – 1 000 000, budoucí čas, skloňování přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, stupňování příslovcí, minulý čas, kondicionál I., systém chorvatských předložek, rozkazovací způsob, skloňování osobních zájmen, skloňování ukazovacích zájmen, určování času, dny v týdnu, měsíce, roční období, datum, používání slovesa „imati“ ve významu „být“ „existovat“).

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných komunikačních situacích a na rozšíření stávající slovní zásoby. Kromě gramatické správnosti je důraz kladen také na nácvik správné výslovnosti a plynulost projevu.

Chorvatština (nejen) pro samouky

Na konci kurzu:

 • zvládnu rozlišovat stylové úrovně chorvatského jazyka a budu je správně používat
 • budu umět napsat složitější obchodní dopis
 • budu mít povědomí o regionálním uspořádání Chorvatska
 • budu schopen sledovat chorvatské filmy v originále
 • dokážu napsat dopis, e-mail, životopis a motivační list

 Z gramatiky zvládnu:

 • futur II. („budem radila“, „budete čitati“, „budemo gledali“)
 • podmiňovací způsob přítomný („Da sam imao vremena, došao bih.“)
 • druhové číslovky (Zbirni brojevi – „desetero ljudi“, „nas četvero“
 • skloňování přivlastňovacích zájmen („moj“, „mojega“, „naša“ „naše“…)
 • podstatná jména v kombinaci s číslovkou („24 sata“, „5 sati“, „3 čovjeka“)
 • zájmena neurčitá a záporná („Niko nije došao.“, Ne razgovaram ni s kim.“)
 • přechodník přítomný („čitajući“, „radeći“, „kasneći“)
 • podstatná jména hromadná („momčad“, „cvijeće“, „granje“)

 Konverzační témata:

 • zdraví a nemoci („zdravlje i bolesti“)
 • život ve městě a na vesnici („život u gradu i na selu“)
 • pracovní pohovor („audicija za posao“)
 • cestovní ruch v Chorvatsku („turizam u Hrvatskoj“)
 • moje budoucnost („moja budućnost“)
 • chorvatské tradice a zvyky („hrvatski običaji“)
 • reálie o Chorvatsku („podaci o Hrvatskoj“)

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Chorvatština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Jirásková H., 2009) - vybrané kapitoly
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů chorvatštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma