Kurzy chorvatštiny Brno

Kurzy chorvatštiny nepatří mezi nejvyhledávanější kurzy v Brně, přesto se nám pravidelně daří kurzy chorvatštiny jak v podzimním, tak jarním semestru vždy otevřít.
Všechny naše kurzy chorvatského jazyka probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů.

Pro výběr vhodného kurzu využijte zpracované sylaby jednotlivých kurzů chorvatštiny níže.

Veřejné kurzy - kurzy chorvatštiny Brno

Sezóna:Úroveň:

Nebyl nalezen žádný záznam vyhovující zadání nebo aktuálně není vypsán žádný kurz.

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

 • Kurz chorvatštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

  Tento kurz chorvatského jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti chorvatštiny a chtějí si osvěžit naprosté základy tohoto jihoslovanského jazyka.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti chorvatských hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

  Chorvatština (nejen) pro samouky

  Na konci kurzu:

  • se budu umět představit
  • budu schopen poskytnout základní informace o své osobě, práci, rodině, zálibách
  • také dokážu jednoduchými větami a frázemi sdělit svoje potřeby svému okolí
  • budu rozumět orientačním a informačním tabulím
  • budu schopen komunikovat v obchodě a také si objednat v restauraci
  • budu umět počítat od 0 – 1 000 000
  • se umím zeptat na cestu a také umím pomoci druhým zorientovat se ve městě

   Z gramatiky zvládnu:

  • skloňování podstatných jmen mužského rodu („junak“, „momak“, „stol“, „prijatelj“)
  • skloňování podstatných jmen ženského rodu („žena“, „ljubav“)
  • skloňování podstatných jmen středního rodu („selo“, „polje“)
  • časování sloves v přítomném čase – A, I, E konjugace - (vzory: „kuhati“, „raditi“, „zvati se“)
  • osobní zájmena -1. pád („ja“, „ti“, „on“, „ona“ „ono“…)
  • ukazovací zájmena – 1. pád („taj“, „ovaj“ „onaj“)
  • přivlastňovací zájmena – 1. pád („moj“, „tvoj“ „njegov“ „njezin“…)
  • základní a řadové číslovky od 0 – 1 000 000 („glavni i redni brojevi“)
  • budoucí čas („Učit ću hrvatski.“)
  • pochopím postavení jednotlivých větných členů ve větě
  • základní předložky a pády, se kterými se pojí („iz, iznad/nad, ispod, pod, od, spred, o…“)

   Konverzační témata:

  • představení se („upoznavanje“)
  • já a moje rodina (ja i moja obitelj)
  • předpověď počasí („prognoza vremena“)
  • v restauraci („u restoranu“)
  • jídlo (základní potraviny, ovoce, zelenina) („hrana: osnovne namirnice, voće i povrće“)
  • móda a oblečení („moda i odjeća“)
  • volný čas („slobodno vrijeme“)

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Chorvatština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Jirásková H., 2009) - vybrané kapitoly
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů chorvatštiny

 • Kurz chorvatštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

  Tento kurz chorvatského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají látku probranou v kurzu Začátečníci 1 (základy chorvatské výslovnosti, osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena, skloňování podstatných jmen mužského rodu, skloňování podstatných jmen ženského rodu, skloňování podstatných jmen středního rodu, časování sloves v přítomném čase – A, I, E konjugace, budoucí čas, základní a řadové číslovky od 0 - 1 000 000).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných situacích, ve kterých se student může při cestách do Chorvatska ocitnout. Důraz je kladen především na rozvoj komunikačních dovedností, dále pak na mluvení a psaní bez gramatických chyb a v neposlední řadě také na nácvik poslechu.

  Chorvatština (nejen) pro samouky

  Na konci kurzu:

  • umím pohovořit o svém volném čase
  • budu umět podrobně popsat svůj dům včetně rozmístění nábytku
  • dokážu popsat charakterové vlastnosti svých blízkých
  • budu schopen zeptat se na cestu
  • budu umět detailně pohovořit o své rodině
  • zvládnu telefonickou komunikaci (rezervovat si pokoj v hotelu či stůl v restauraci)
  • budu schopen porozumět běžným hlášením na nádraží/na letišti
  • zvládnu sepsat krátký inzerát (hledání práce/bydlení)
  • rozumím časovým údajům (čas, datum, měsíce a roky)

   Z gramatiky zvládnu:

  • skloňování přídavných jmen („tvrd“ „smeđ“)
  • stupňování přídavných jmen („bolji“, „ljepši“, „brži“
  • stupňování příslovcí („bolje“, ljepše“ „brže“…)
  • minulý čas („Jučer sam kupila novu knjigu.“)
  • vykání („Jako ste ljubazni.")
  • předložky s 2. pádem („od“, „iz“, „pred“, „nad“, „pod“, „za“, „s“…)
  • předložky se 3. pádem („k“, „prema“ …)
  • předložky se 4. pádem („za“, „uz“…)
  • předložky se 7. pádem („pod“, „nad“, „pred“, „s“, „za“)
  • kondicionál I. („Željela bih veliku kuću“)

   Konverzační témata:

  • cestování („putovanje“)
  • můj volný čas („moje slobodno vrijeme“)
  • charakterové vlastnosti – můj nejlepší přítel („karakterne osobine – moj najbolji prijatelj“)
  • povolání – moje profese („posao – moja profesija“)
  • můj dům (různé typy bydlení, nábytek) („Moja kuća – smještaj“)

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Chorvatština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Jirásková H., 2009) - vybrané kapitoly
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů chorvatštiny

 • Kurz chorvatštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

  Tento kurz chorvatského jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, popřípadě pro zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají látku probíranou v kurzech Začátečníci 1,2 (základy chorvatské výslovnosti, osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena, skloňování podstatných jmen mužského rodu, skloňování podstatných jmen ženského rodu, skloňování podstatných jmen středního rodu, časování sloves v přítomném čase – A, I, E konjugace, základní a řadové číslovky od 0 – 1 000 000, budoucí čas, skloňování přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, stupňování příslovcí, minulý čas, kondicionál I., systém chorvatských předložek).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných komunikačních situacích a na rozšíření stávající slovní zásoby. Kromě gramatické správnosti je důraz kladen také na nácvik správné výslovnosti a plynulost projevu.

  Chorvatština (nejen) pro samouky

  Na konci kurzu:

  • budu schopen vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas s názory ostatních ve formálních i neformálních situacích
  • zvládnu vést telefonický rozhovor, domluvit si pracovní schůzku či se objednat u lékaře
  • dokážu mluvit o svých plánech do budoucna
  • budu schopen napsat krátký obchodní dopis
  • budu schopen porozumět krátkým novinovým článkům chorvatského zpravodajství
  • se budu orientovat mezi nejvýznamnějšími interprety chorvatské populární hudby

   Z gramatiky zvládnu:

  • rozkazovací způsob („kaži“, „nemoj lagati“)
  • skloňování osobních zájmen („ja“, „mene“, „meni“, „ti“, „tebe“, „tebi“…)
  • skloňování ukazovacích zájmen („ovaj“, „ovoga“, „ovome“, „taj“, „toga“, „tome“)
  • přivlastňovací zájmeno „svoj“
  • správné používání dokonavých a nedokonavých sloves („platim“ x „plaćam“)
  • hodiny a určování času, dny v týdnu, měsíce, roční období, datum
  • používání slovesa „imati“ ve významu „být“ „existovat“ („Danas nema šefa.“)

   Konverzační témata:

  • telefonování („telefoniranje“)
  • nakupování („kupovina“)
  • lidské tělo („ljudsko tijelo“)
  • sportovní aktivity („sportske aktivnosti)
  • kultura – divadlo, hudba, film („kultura – kazalište, glazba i film“)
  • můj oblíbený film/kniha („moj omiljeni film/knjiga“)
  • domácí mazlíčci a jiná zvířata („kućni ljubimci i druge životinjě“)

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Chorvatština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Jirásková H., 2009) - vybrané kapitoly
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů chorvatštiny

 • Kurz chorvatštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

  Tento kurz chorvatského jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, popřípadě pro zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají látku probíranou v kurzech Začátečníci 1,2 a Mírně pokročilí 1 (základy chorvatské výslovnosti, osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena, skloňování podstatných jmen mužského rodu, skloňování podstatných jmen ženského rodu, skloňování podstatných jmen středního rodu, časování sloves v přítomném čase – A, I, E konjugace, základní a řadové číslovky od 0 – 1 000 000, budoucí čas, skloňování přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, stupňování příslovcí, minulý čas, kondicionál I., systém chorvatských předložek, rozkazovací způsob, skloňování osobních zájmen, skloňování ukazovacích zájmen, určování času, dny v týdnu, měsíce, roční období, datum, používání slovesa „imati“ ve významu „být“ „existovat“).

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných komunikačních situacích a na rozšíření stávající slovní zásoby. Kromě gramatické správnosti je důraz kladen také na nácvik správné výslovnosti a plynulost projevu.

  Chorvatština (nejen) pro samouky

  Na konci kurzu:

  • zvládnu rozlišovat stylové úrovně chorvatského jazyka a budu je správně používat
  • budu umět napsat složitější obchodní dopis
  • budu mít povědomí o regionálním uspořádání Chorvatska
  • budu schopen sledovat chorvatské filmy v originále
  • dokážu napsat dopis, e-mail, životopis a motivační list

   Z gramatiky zvládnu:

  • futur II. („budem radila“, „budete čitati“, „budemo gledali“)
  • podmiňovací způsob přítomný („Da sam imao vremena, došao bih.“)
  • druhové číslovky (Zbirni brojevi – „desetero ljudi“, „nas četvero“
  • skloňování přivlastňovacích zájmen („moj“, „mojega“, „naša“ „naše“…)
  • podstatná jména v kombinaci s číslovkou („24 sata“, „5 sati“, „3 čovjeka“)
  • zájmena neurčitá a záporná („Niko nije došao.“, Ne razgovaram ni s kim.“)
  • přechodník přítomný („čitajući“, „radeći“, „kasneći“)
  • podstatná jména hromadná („momčad“, „cvijeće“, „granje“)

   Konverzační témata:

  • zdraví a nemoci („zdravlje i bolesti“)
  • život ve městě a na vesnici („život u gradu i na selu“)
  • pracovní pohovor („audicija za posao“)
  • cestovní ruch v Chorvatsku („turizam u Hrvatskoj“)
  • moje budoucnost („moja budućnost“)
  • chorvatské tradice a zvyky („hrvatski običaji“)
  • reálie o Chorvatsku („podaci o Hrvatskoj“)

   Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Chorvatština nejen pro samouky (nakladatelství LEDA, Jirásková H., 2009) - vybrané kapitoly
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů chorvatštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma