Kurzy hebrejštiny Brno

Učte se hebrejsky s Correctem. Naše kurzy hebrejštiny probíhají v modrých učebnách v centru Brna na Kozí 2 v počtu 4 až 8 studentův. V případě nižšího zájmu o vypsané kurzy hebrejštiny nabízíme i variantu ve 2-3 studentech.

Hebrejština u nás:

 • malé skupinky: 4 až maximálně 8 studentů, příp. menší
 • příjemné prostory v centru Brna
 • vlastní studijní materiály
 • zkušení lektoři

Veřejné kurzy - kurzy hebrejštiny Brno

Sezóna:Úroveň:

Nebyl nalezen žádný záznam vyhovující zadání nebo aktuálně není vypsán žádný kurz.

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT). 

Kurz hebrejštiny - úplní začátečníci = začátečníci 1

Tento kurz moderní hebrejštiny je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a hebrejské abecedy a chtějí si osvěžit naprosté základy.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, důraz je kladen na nácvik psané hebrejské abecedy, mluvení, čtení nevokalizovaného hebrejského textu a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět číst a psát všech 27 písmen hebrejské abecedy
 • budu umět pozdravit a rozloučit se různými způsoby
 • se budu umět domluvit v dopravních prostředcích
 • si budu schopen objednat v restauraci a komunikovat v obchodě
 • budu umět počítat do 12
 • se budu umět jednoduše představit
 • rozumím časovým údajům (čas, datum, měsíce a roky)

Z gramatiky zvládnu:

 • osobní zájmena (אני, אתה, את, הוא, היא, אנחנו, אתם, אתן, הם, הן)
 • tvoření mužského rodu
 • člen (ה)
 • vyjádření 2. pádu (הגלידה של חנה)
 • mužská a ženská ukazovací zájmena
 • tvoření množného čísla (-אות, -ים)
 • existenciální vazba a záporná existenciální vazba(יש, אין)
 • předložka s, vedle, v (עם, ב, ליד, מ)
 • tázací zájmena (איך, מאין, איפה, מה, מי,לאן)
 • číslovky 1-12
 • koncovka ženského rodu
 • přídavná jména ve shodě s jménem podstatným(הילד הקטן)
 • slovesa(גר, שר, עושה, רוצה, לומד, כותב, קורא)

Konverzační témata:

 • základní potraviny

 • základní pojmy z geografie Izraele (co kde v Izraeli leží)Ivrit min ha hatchala
 • odkud pocházíme a jak mluvíme

 • základní navigace a orientace v prostoru
 • byt a bydlení v Izraeli

 • slang z pouličního života
 • představení se

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Ivrit min ha-hatchala
 • Ivrit me-barašit
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů hebrejštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma