Tlumočení

Zajišťujeme kvalitní tlumočnický servis (ústní převod informace z jednoho jazyka do druhého) pro nejrůznější druhy akcí, při kterých klientům pomáháme překonat nejen jazykovou, ale i kulturní bariéru. Tlumočíme mezinárodní setkání, odborné konference, školení, obchodní jednání, tiskové konference a další.

Poskytujeme jednotlivé tlumočníky, v případě potřeby i týmy tlumočníků, pro:

Náš tlumočnický servis je k dispozici firmám a jednotlivcům po celé České republice.

Tlumočnická technika

Tlumočení se často neobejde bez potřebné techniky. Rádi pro Vás ve spolupráci s našimi partnery zajistíme kompletní tlumočnickou techniku, tzn. špičkovou konferenční techniku pro simultánní tlumočení, případně mobilní tlumočnickou techniku pro tlumočení konsekutivní. 

 

Kalkulace / objednávka tlumočení

Zastáváme názor, že každé tlumočení je samo o sobě specifické. Rádi Vám proto připravíme konkrétní nabídku pro tlumočení Vaší akce.

Získat kalkulaci zdarma