Jazyky, které učím: němčina, slovinština, lotyština
Kde a co jsem studoval: FF MU v Brně, němčina - slovinština
Od kdy pracuji v Correctu:
 od července 2021

Proč ses rozhodl pro studium jazyků?

Přání stát se učitelem jsem měl od mala. Později bylo posíleno inspirací skvělými učiteli, mými vzory, především na gymnáziu. 

Máš nějakou zkušenost s pobytem v zahraničí?

Pobýval jsem na Humboldt-Universität v Berlíně, kde jsem se zabýval nordistikou a psaním diplomové práce. V Berlíně jsem žil a působil jako lektor němčiny posledních sedm let. Studoval jsem také na Univerzitě v Lublani.

Co tě baví na práci lektora? 

Předávání znalostí, kontakt se studenty, zprostředkovávání kultury a myšlení v daném jazyce, výměna názorů, zkušeností a zážitků, sdílení nadšení, vzbuzování hlubšího zájmu.

V čem tě inspiruje práce se studenty? 

Chtít se sám dále vzdělávat, být stále ve střehu, ochoten a připraven zodpovědět zvídavé otázky.

Proč sis vybral právě jazyk, který učíš? 

S němčinou jsem vyrůstal. K ostatním jazykům jsem se dostal rozličnými cestami.

Jak tě v životě ovlivnila znalost cizích jazyků? Kolika jazyky mluvíš? 

Poznal jsem nespočet zajímavých lidí a kultur a navázal tak nová cenná přátelství. Německy, slovinsky, lotyšsky: v nich se cítím jako v jazycích mateřských, dále portugalsky, francouzsky, švédsky, maďarsky, anglicky, hornolužickosrbsky a jiné.

Kdybys měl žít v jiné zemi, kterou by sis vybral a proč? 

Island. Pro jeho jedinečnost v mnoha ohledech a pro jeho nádherný starobylý jazyk.

Kam rád cestuješ? 

Na hory.

Kterou osobnost obdivuješ a proč? 

Marie Curie-Sklodowskou za to, že se v tehdejší době prosadila jako žena a co dala světu na poli vědy. Potom také Friedricha II. Velikého a Josipa Broze Tita. Vím, trochu pozoruhodná trojice :-)

Co ti dodává sílu v krizi?

Spolehnutí sám na sebe a své nejbližší, neházení flinty do žita a přesvědčení, že se vše opět v dobré obrátí.

Co děláš, když nepracuješ?

Jezdím na kole, chodím do přírody, objevuji nová místa, čtu knihy.

Který učitel tě v životě nejvíce inspiroval a čím?

Němčinářka Boženka na gymnáziu věděním, vtipem, lehkostí, zápalem, přívětivostí, ochotou, nápaditostí, kouzlem osobnosti.

Co považuješ na práci se studenty za nejdůležitější?

Aby výklad snadno pochopili, výuka je bavila a pokud možno naplnila jejich očekávání.

Jaké je tvé životní motto?

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.